print logo

Skoletilbud

Skoletilbud

  • Alle skolebesøk er gratis!
  • Vi vektlegger elevaktivitet og tilpasser opplegget til elevenes nivå
  • Tilbudene bygger på ny viten fra museets og universitetets forskere

Kontakt oss

Bestill skoleomvisning

Hvis du lurer på noe om skolebesøk, kontakt:

Tlf. 22 85 99 64

E-post: omvisning@khm.uio.no


Om skolebesøk