print logo

Skoletilbud

  • Alle skolebesøk er gratis
  • Vi vektlegger elevaktivitet og tilpasser opplegget til elevenes nivå
  • Oppleggene bygger på ny viten fra museets og universitetets forskere
  • Vi tilbyr også skreddersydde opplegg for barne-, ungdoms- og videregående skole