print logo

Tilbud til skoler

Barneskolen, 1. - 4. trinn

Barneskolen, 5. - 7. trinn

Ungdomstrinnet

Videregående skole

Om vårt tilbud til skoler

  • Alle skoletilbud er gratis
  • Vi tilbyr skreddersydde opplegg for barne-, ungdoms- og videregående skole
  • Vi vektlegger elevaktivitet og tilpasser opplegget til elevenes alder
  • Bygger på Kunnskapsløftets målsetninger og ny viten fra museets forskere

Bestill skoleomvisning

Omvisninger i vår

Dette semesteret tilbyr vi omvisning på Vikingskipshuset for skoleklasser fram til 16. mai.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe om skolebesøk, kontakt: