print logo

Tilbud til skoler

Barneskolen, 1. - 4. trinn

Barneskolen, 5. - 7. trinn

Ungdomstrinnet

Videregående skole

  • gullskatt-150 Den tunge bagasjen - gullskatten fra Norges Bank

    Samtidig som tyske tropper marsjerte ned Karl Johan 9. april, kjempet modige motstandsfolk for å hindre at Norges gullreserver skulle kunne brukes til tysk våpenproduksjon og krigføring. Se det som er igjen av skatten!

  • sataniske-vers-censored-150 Ordet er fritt? Ytringsfrihet og sensur

    Grunnloven sikret trykkefrihet, men hvor bør egentlig grensen gå for hva som skal være tillatt å ytre offentlig? Elevene utforsker sensurerte ytringer og møter en fribyforfatter fra Irak, Eritrea, Somalia, Iran eller Egypt.

Om vårt tilbud til skoler

  • Alle skoletilbud er gratis
  • Vi tilbyr skreddersydde opplegg for barne-, ungdoms- og videregående skole
  • Vi vektlegger elevaktivitet og tilpasser opplegget til elevenes alder
  • Bygger på Kunnskapsløftets målsetninger og ny viten fra museets forskere

Bestill skoleomvisning

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe om skolebesøk, kontakt: