print logo

Tilbud til skoler

Barneskolen, 1. - 4. trinn

Barneskolen, 5. - 7. trinn

Ungdomstrinnet

Videregående skole

  • 0211-150 Dia de los Muertos - De dødes dag i Mexico

    Historisk museum inviterer til en museumsopplevelse på spansk om den mexicanske feiringen av Dia de los Muertos. Omviser er Telma Murillo, mexicansk kunstner bosatt i Oslo. Gjennom mer enn ti år har hun samarbeidet med museet om å lage et alter for å feire De dødes dag i mexicansk tradisjon.

  • sataniske-vers-censored-150 Ordet er fritt? Ytringsfrihet og sensur

    Grunnloven sikret trykkefrihet, men hvor bør egentlig grensen gå for hva som skal være tillatt å ytre offentlig? Elevene utforsker sensurerte ytringer og møter en fribyforfatter fra Irak, Eritrea, Somalia, Iran eller Egypt.

Om vårt tilbud til skoler

  • Alle skoletilbud er gratis
  • Vi tilbyr skreddersydde opplegg for barne-, ungdoms- og videregående skole
  • Vi vektlegger elevaktivitet og tilpasser opplegget til elevenes alder
  • Bygger på Kunnskapsløftets målsetninger og ny viten fra museets forskere

Bestill skoleomvisning

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe om skolebesøk, kontakt: