5.–7. trinn

Fra 13. februar til 6. mars kan elevene lære om myter og håndverk i Polynesia sammen med studenter fra OsloMet - Storbyuniversitetet (tidligere HiOA)

Hva skjedde i overgangen fra vikingtid til middelalder? Hva finnes igjen fra middelalderen idag?  

Historisk museum er fylt av farger og design fra hele verden og fra alle tider. Kom, opplev og skap!

Kle dere ut som keisere og hofftjenere. Hør kinesiske eventyr og lær om Kinas betydning for resten av verden gjennom silke, porselen og handel.

I Historisk museum finner du ekte mumiekister og mumier fra Det gamle Egypt. Men hvorfor laget egypterne mumier?

Arkeologi handler om fortidens mennesker og de sporene de har etterlatt seg. Dette opplegget gir en mulighet til å stille spørsmål og diskutere alt elevene lurer på om vikingtid og arkeologi.

I Historisk museum finner du masker fra alle verdensdeler. Men hvorfor har mennesker noen ganger behov for å ta på seg et annet ansikt?

Prins Siddharta Gautama har fått en stor betydning for Asias og verdens historie. Hva betyr Buddha for mennesker i dag?

Hvordan bevarer og styrker urfolk deres egen identitet og kultur gjennom kunst og håndverkstradisjoner? Amerika-utstillingen gir eksempler fra historien og i dag.

Greske byster og romerske lamper gir elevene anledning til å komme nær arven fra antikken og dens betydning for dagens samfunn.