Å gi slipp - hva er igjen når vi dør?

Utstillingen tematiserer hvordan mennesker, ting og minner lever videre etter døden. Elevene utforsker den store installasjonen og bruker den til å reflektere over disse store spørsmålene.

I et hav av ting fra Fretex, finnes også sju gjenstander fra forskernes feltarbeid.

Elevene får kompetanse i

  • Hvordan forskere går fram for å hente kunnskap om samfunn og kultur
  • Hvordan en kunstnerisk installasjon kan formidle forskning
  • Å rekflektere rundt mangfoldet av fortellinger mennesket og døden

Museumsbesøket

I denne installasjonen møter vi flere tusen kjente og ukjente gjenstander i en bølge av ting utlånt fra gjenbrukssentralen Fretex – noen ting kan være søppel, andre kan være gaver som ingen lenger vil ha. Det finnes uendelig mange måter å forstå og å forklare de store spørsmålene omkring død, den fysiske verden og den åndelige verden på. "Å gi slipp" presenterer kuratorens og forskernes kunstneriske uttrykk for dette mangfoldet.

Utstillingen er et av resultatene fra et tverrfaglig og tverrkulturelt forskningsprosjekt hvor forskere har undersøkt praksiser omkring død, tap og savn flere steder i verden: Sør-Afrika og Zimbabwe, Europa, Uganda, Indonesia, Sibir.

Museumsbesøket bygges opp gjennom samarbeid i grupper for å lage korte presentasjoner for de andre elevene. Elevene bruker utstillingen aktivt, leter etter nye tolkninger og presenterer deres egne meninger. Hvordan er utstillingen relevant - eller ikke - for eget liv?

Det er gratis wifi i museet og elevene kan bruke både kamera og internett for å forberede sine presentasjoner.

Link til utstillingen

 

Emneord: Verdens kulturelle mangfold
Publisert 25. okt. 2017 11:59 - Sist endret 14. mars 2018 13:52