forvandling omvisning

Kommende

Tid: 10. juni 2018 13:00

Hvordan prøvde mennesker i middelalderen å påvirke sykdom, nød og livet etter døden? Vakre helgenskulpturer og mynter funnet under kirkegulvene kan fortelle mer om dette.