Forvandling: omvisning i ny utstilling om middelalderen

Hvordan prøvde mennesker i middelalderen å påvirke sykdom, nød og livet etter døden? Vakre helgenskulpturer og mynter funnet under kirkegulvene kan fortelle mer om dette.

Pilegrimer på vandring. Utsnitt fra alteret fra Slagen kirke. Foto: KHM/UiO / Kirsten Helgeland

Denne søndagen kan du se museets nye middelalderutstilling sammen med konservator Noëlle Streeton og mynthistoriker Svein Gullbekk. Utstillingen bygger på to store forskningsprosjekter om middelalderen. Forskerne spurte hvordan fargerike trefigurer kunne skape forbindelse til det hellige og hvorfor finner vi så mange mynter under gulvene i mange gamle middelalderkirker.  Utstillingen forteller om bilders og fargers betydning og makt og om tillit til penger og tillit til gud. Utstillingen avslører også hvordan disse gjenstandene forvandles av tidens tann og den innsikt nye metoder kan gi oss om middelalderens verdensbilde. 

Forvandling er den andre av Historisk museums nye, faste utstillinger om hvordan kultur er menneskets svar på det å leve i en uforutsigbar verden. Den første i serien, Kollaps (2017), handlet om tilpasning til omskiftninger i klima og natur, mens den neste i serien vil få tittelen Kontroll (2019/2020). 

Svein Gullbekk er professor ved Kulturhistorisk museum og har publisert mange bøker og artikler om mynthistorie. Fra 2013-2017 ledet han  forskningsprosjektet Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages.

Noëlle Streeton er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Hun jobber særlig med konserveringens historie, teori og etikk, kunstteknologi og senmiddelalder. Streeton leder forskningsprosjektet 1350-1550: Maleri og polykrom skulptur i Norge etter svartedauden.

NB: Begrenset antall plasser 

Arrangementsansvarlig: Martin Hager-Saltnes
 

Publisert 4. mars 2018 19:18 - Sist endret 4. mars 2018 19:25