print logo

Henrik Bull: Kontakt og kontrakt – om å stå på god fot med det guddommelige i antikkens Roma

Det guddommelige gjennomsyret hver pore i det romerske samfunnet i antikken. Hvordan kunne de komme på godfot med gudene?

Hver dag ble det gjennomført ritualer til husets guder for husholdningen og familiens fremgang, det samme gjaldt for den romerske staten. Uten å gi noe, kunne man heller ikke forvente noe.  Disse gavene ble fremfor alt uttrykt i offer som kunne gjøres på mange måter. Men da forventet man seg også noe tilbake fra gudene. Derfor har mange sammenliknet forbindelsen mellom guder og mennesker i det antikke Roma som en slags juridisk kontrakt, der man investerte noe skulle man også være garantert å få noe tilbake.

Man måtte også få hint om gudenes vilje i forbindelse med svært viktige hendelser som for eksempel før en ny by ble grunnlagt eller før et militært slag. Romerne henga seg også til spådommer for å uteske hva som skulle skje i fremtiden. Et særlig presteskap, haruspices, var eksperter på denne opprinnelig etruskiske spesialiteten. Prestene i Roma var mektige ettersom det var de som var ekspertene på hvordan man skulle ofre og tolke tegn.

Foredrag ved Marina Prusac Lindhagen og Adam Lindhagen

Adgang: 200 kroner som dekker foredrag, lett servering og gode diskusjoner.

Velkommen!

Publisert 31. jan. 2013 14:05 - Sist endret 6. mar. 2013 12:41