print logo

Museumsbutikken på Historisk museum

I vareutvalget i museumsbutikken finner du suvenirer og boktitler fra steinalder til middelalder, i tillegg til etnografiske produkter. Originalene til kopiene er i museet i egne samlinger.

Vareutvalg

Stort utvalg av museumskopismykker fra Norges forhistorie, vikingtid og middelalder. De fleste smykkene selges både i sølv og i gull.
bredt utvalg av bøker og skrifter innenfor fagene arkeologi, historie, antropologi og numismatikk. Det er både fagbøker, oppslagsverk, rikt illustrerte bøker og barnebøker innenfor flere av fagene.

Kopier av gamle glass og av utskjæringer i tre fra vikingtid og middelalder.
Til de antropologiske utstillingene: tekstiler, leker og suvenirer fra opphavslandene. Postkort, plakater og små museumssuvenirer.

Bestilling fra Norge

Vi tar imot telefonbestillinger og e-post bestillinger.
Kontaktadresse for bestillinger er: museumshop@khm.uio.no, tlf. 22 85 99 10
I tillegg til bestillingen kommer et frakttillegg som vil variere etter hvor mye forsendelsen veier.
Bestillingen sendes med faktura.

Det er også mulig å bestille fra vår nettbutikk

Bestilling fra andre land

Bestillinger over telefon eller e-post som ovenfor.
Her ønsker vi forskuddsbetaling. Det vi si at vi først sender bestillingen når banken har bekreftet at betalingen er mottatt.

Vår bankkonto i Den Norske Bank er: 7694 05 11069. Vennligst benytt SWIFT adressen: DNBANOKK, og merk innbetalingen med navnet på produktet som er bestilt.

Nettbutikk

Du finner også vareutvalget i nettbutikken vår.

Bestill fra nettbutikken

 

Publisert 22. nov. 2012 22:20 - Sist endret 11. mar. 2014 15:00