Utstillinger i Historisk museum

Aktuelle utstillinger

 • loparskaya-4c-507 Ti samiske tidsbilder - Logi sámi áigegova

  Samisk samtidsdokumentasjon med fotografier og tekster oppdaterer museets permanente Arktis-utstilling. Sosialantropolog Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe dokumenterer ulike folks liv i landene som utgjør Sápmi; områder i Norge, Finland, Sverige og Russland.

 • buddah2-4 Er jeg ulovlig?

  I 2011 beslagla Tollvesenet en nydelig Buddha-skulptur som ble forsøkt innført ulovlig til Norge. I 2016 vises den frem for publikum ved Kulturhistorisk museum. Den vakre skulpturen i alabast, lakk, gull og glass er en opplevelse i seg selv. Men den vitner også om en langt mer dramatisk historie.

 • hedda-antroblikk-600 Antroblikk - Utvalgte øyeblikk fra felten

  Utstillingen presenterer fersk antropologi gjennom bilde og tekst fra studentene som gjennomførte feltarbeid våren 2015.

 • kongo_seminar_3997 Kongoblikk - blikk på Kongo

  Gjenstander, mennesker og møter

  Kongoblikk er et utstillingseksperiment hvor dialog og engasjement, innspill og reaksjoner fra publikum ønskes velkommen.

  Les mer på prosjektets hjemmeside

Faste utstillinger

 • antikken_1-90 Antikken

  Greske, etruskiske og romerske gjenstander fra Antikksamlingen vises i denne lille og eksklusive utstillingen. Gjenstandene er organisert periodevis i hvert sitt monter.

 • uemf09984_035-90 Norsk forhistorie

  I museets første etasje vises arkeologiske funn fra Norge. Den opprinnelige utstillingen gikk helt fra istidens slutt og frem til vikingtiden. Avdelingene for steinalder, bronsealder og jernalder er nå lukket. Det betyr at vi for tiden ikke kan vise berømte gjenstander som Snartemosverdet.

  Skattkammeret og utstillingen om vikingtid er fremdeles åpen, og Tunesteinen er utstilt i museets entré.

 • middelalder-1-90 Norsk middelalder

  Middelalderutstillingen i Historisk museum fokuserer spesielt på kirkekunst: stavkirkeportaler, maleri og skulptur, men viser også gjenstander fra dagliglivet. Vi har også et eget Skattkammer.

 • egypt_1-90 De egyptiske mumiene

  Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Flere av disse ble gitt som gave fra den svensk-norske unionskongen Oscar den II.

 • arktis_1-90 Etnografiske utstillinger

  I Historisk museum finner du etnografiske utstillinger fra disse regionene: Arktis, Amerika, Øst-Asia og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.