Utstillinger i Historisk museum

Aktuelle utstillinger

 • tdp1-90 Ta det personlig - Historier om personlig utsmykning

  Hvem er opptatt av oldtidens smykker og finurlige hårfrisyrer fra før vår tidsregning? Forbløffende mange faktisk - og med god grunn.

 • eco-infancy-antroblikk-web250lite Antroblikk - Utvalgte øyeblikk fra felten

  Utstillingen presenterer fersk antropologi gjennom bilde og tekst fra studentene som gjennomførte feltarbeid våren 2014.

 • loparskaya-4c-507 Ti samiske tidsbilder - Logi sámi áigegova

  Samisk samtidsdokumentasjon med fotografier og tekster oppdaterer museets permanente Arktis-utstilling. Sosialantropolog Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe dokumenterer ulike folks liv i landene som utgjør Sápmi; områder i Norge, Finland, Sverige og Russland.

 • img_3439-600pxl Installasjon: mumie eller menneske?

  Mumien Dismutenibtes har vært på sykehus, og nå blir hun konservert. På mumiens plass har kunsten sluppet til.

 • webnyartkis507 NyArktis

  I NyArktis skal et knippe av kjente Arktisforskere, norske og internasjonale, sammen eksperimentere med nye måter å stille ut Arktis på. Utstillingen skal ikke bare ses, men også høres og føles. Vi utfordrer publikum til å se museets Arktis og NyArktisutstillinger i sammenheng. Har du tenkt på hva Arktis er for deg?

Faste utstillinger

 • antikken_1-90 Antikken

  Greske, etruskiske og romerske gjenstander fra Antikksamlingen vises i denne lille og eksklusive utstillingen. Gjenstandene er organisert periodevis i hvert sitt monter.

 • uemf09984_035-90 Norsk forhistorie

  I museets første etasje vises arkeologiske funn fra Norge. Den opprinnelige utstillingen gikk helt fra istidens slutt og frem til vikingtiden. Avdelingene for steinalder, bronsealder og jernalder er nå lukket. Det betyr at vi for tiden ikke kan vise berømte gjenstander som Snartemosverdet.

  Skattkammeret og utstillingen om vikingtid er fremdeles åpen, og Tunesteinen er utstilt i museets entré.

 • middelalder-1-90 Norsk middelalder

  Middelalderutstillingen i Historisk museum fokuserer spesielt på kirkekunst: stavkirkeportaler, maleri og skulptur, men viser også gjenstander fra dagliglivet. Vi har også et eget Skattkammer.

 • dentungebagasjen-90 Norges Bank - salen

  Gullet som ble evakuert foran nesen på tyske okkupasjonsstyrker 9. april 1940. Gullet som dannet basis for gullstandarden i Norge fra 1875. Gullet som sikret Norge medlemskap i internasjonale organisasjoner. Gullet som finansierte motstandskampen mot tyskerne.

 • egypt_1-90 De egyptiske mumiene

  Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Flere av disse ble gitt som gave fra den svensk-norske unionskongen Oscar den II.

 • arktis_1-90 Etnografiske utstillinger

  I Historisk museum finner du etnografiske utstillinger fra disse regionene: Arktis, Amerika, Øst-Asia og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.