Faste utstillinger på Historisk museum

gullmynter

Gull er makt – gull gir ære. Gjennom å utgi gullmynter, har herskere gjennom 2600 år gjort det mulig å møtes og utveksle verdier i tillit. Enkeltpersoners bragder lever videre gjennom ærestegn i gull.

Greske, etruskiske og romerske gjenstander fra Antikksamlingen vises i denne lille og eksklusive utstillingen. Gjenstandene er organisert periodevis i hvert sitt monter.

Hjelmen fra Hjermundbu

Vikingtidsutstillingen på Historisk museum er stengt på grunn av ombygging. Ny utstilling åpner desember 2018.

Deler av middelalderutstillingen i Historisk museum er stengt for ombygging. Middelalderutstillingen i den store salen vil være åpen under hele ombyggingsperioden.

Museet har Norges eldste og største samling av egyptiske gjenstander. Flere av disse ble gitt som gave fra den svensk-norske unionskongen Oscar den II.

I Historisk museum finner du etnografiske utstillinger fra disse regionene: Arktis, Amerika, Øst-Asia og enkelte utstillingsmontre fra Sudan, Afrikas horn og Palestina.