English version of this page

Kollaps

- menneske i en uforutsigbar verden

Foto: ©Kulturhistorisk museum, UiO/Kirsten Helgeland

Hvordan begynte det hele, hvem var de første, hvorfor ble det slik? Slik spør vi ofte. Men om vi ser oss bedre omkring, kan vi merke at verden starter stadig på ny. Ting bryter sammen og noe nytt oppstår.

KOLLAPS – menneske i en uforutsigbar verden handler om hva som kan skje når naturen trosser menneskets forventninger. Vi prøver å kontrollere naturen, men den kan tvinge oss til å se verden med nye øyne.

Når kollapsen viser seg på horisonten, kjenner vi uro. Våre vante omgivelser forandrer seg og velprøvde løsninger slutter å virke. I Kollaps møter vi mennesker i mellomrommet mellom kontroll og kollaps:

  • pionerer som tok veien mot nord etter istidens kollaps og skapte et nytt liv på kysten
  • folk i Polynesia som holder naturens kaos på avstand ved hjelp av tapu og mana
  • dagens urbane dyrkere som utforsker nye måter å leve på for å unngå økologisk kollaps

Der hvor disse historiene krysser hverandre, kan du selv utforske samspillet mellom kollaps og kontroll, dyktighet og dristighet. Skal vi holde fast på det gamle eller våge noe nytt?

Pionerer
Mana & Tapu
Urban gardening


Besøk oss - billettpriser, kart og åpningstider

Publisert 5. juni 2018 15:00 - Sist endret 12. juli 2018 11:03