Vikingtiden og Skattkammeret

I første etasje viser museet arkeologiske funn fra vikingtiden. Du kan også besøke Skattkammeret eller se Tunesteinen i museets entré. De tidligere avdelingene for steinalder, bronsealder og jernalder bygges nå om til utstillingen Kollaps, som åpner 11. mai. 

Ny utstilling forberedes: Kollaps

Universitetet i Oslo renoverer nå deler av 1. etasje i den fredede bygningen, og i 2017 åpner vår nye utstilling Kollaps. Denne utstillingen belyser en problemstilling på tvers av tid og rom: Hvilke nye muligheter åpner seg når et system kollapser? Utstillingen bygges rundt tre temaer: norsk pionérbosetting i steinalder, polynesisk kosmologi og urban dyrking i dag.

 

 

Den eneste vikinghjelmen ble funnet ved Gjermundbu i Buskerud. © Kulturhistorisk museum, UiO/ Ove Holst

Vikingtid

Vikingtiden varte fra siste halvdel av 700-tallet til siste halvdel av 1000-tallet. Det var en kort men intens periode. Arkeologiske funn forteller om et samfunn i endring både politisk, religiøst, teknologisk og sosialt. Vikingene var kjent for sin navigasjonskunst og sine raske skip. Nordboerne reiste på tokt til store deler av den nordlige halvkule. De plyndret, handlet og fant nytt land hvor de bosatte seg.

Førsteamanuensis Ellen Høigård Hofseth var hovedansvarlig for ideene og gjennomføringen av utstillingene om stein-, bronse- jernalder og vikingtid, som ble åpnet etappevis mellom 1992-1997. Formgiver var Anne Hermansen.

I desember 2016 utkom det arkeologiske tidsskriftet Primitive Tider med eget spesialnummer om vikingtidsutstillingen. "Om vikinger og virkninger: festskrift til Ellen Høigård Hofseths vikingtidsutstilling," redigert av Hege S. Gjerde og Gro B. Ween. 

Publisert 25. okt. 2012 13:11 - Sist endret 9. mai 2017 09:48