Norsk middelalder

Middelalderutstillingen i Historisk museum fokuserer spesielt på kirkekunst: stavkirkeportaler, maleri og skulptur, men viser også gjenstander fra dagliglivet. Vi har også et eget Skattkammer.

Fra Middelaldersalen i Historisk museum. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO

 

Universitetet i Oslo fikk sin første middelalderutstilling allerede i 1852, da Oldsaksamlingen flyttet inn i nye lokaler på Karl Johan. Dagens middelalderutstilling er fra 1979 og er tegnet av arkitekt Sverre Fehn. Her står det sakrale kirkerommet, treskurd og interiør i fokus. Men samlingene rommer mye mer enn det vi har anledning til å stille ut. Vitnesbyrd om middelalderens frodige dagligliv, med husgeråd og båter, klær, våpen og smykker finnes i museets samlinger til glede for forskere og publikum.

Publisert 25. okt. 2012 13:05 - Sist endret 12. jan. 2016 12:18