2018

Pågående

Tid og sted: 22. juni 2018 17:00 - 26. aug. 2018 17:00, Historisk museum, utstillingssal for Kjær leik/Secret Love

Kunst om skeiv kjærlighet i Kina og Norden møtes i Historisk museum. Opp gjennom historien har skeiv kjærlighet manifestert seg på ulike måter. Kunsten kan fungere som et speilbilde av kjærligheten, og sårbarheten som følger med. I denne utstillingen bretter kunstnere fra Kina og Norden ut sine liv, historier, drømmer og lyster.

Tidligere

Illustrasjon fra utstillingen: ufokusert figur sett gjennom en åpning
Tid og sted: 26. apr. 2018 - 3. juni 2018, Historisk museum

Dører og innganger pirrer nysgjerrigheten vår. Hva finnes på den andre siden?

I denne utstillingen utforsker vi hvordan portaler fungerer som overganger mellom ulike verdener. 

Tid og sted: 1. mars 2018 17:00 - 1. apr. 2018 17:00, Historisk museum

I verden finnes mange ulike oppfatninger av tid - kan de synkroniseres? Dette er en utstilling av studenter som deltar i kurset: Utstillingsproduksjon. Gjennom fire forskjellige vinkler har studentene presentert sine tanker og assosiasjoner om synkronisering av verden.

Tid og sted: 8. feb. 2018 18:00 - 3. juni 2018 17:00, Historisk museum

Hvordan tilegner vi oss kunnskap om fortiden? I tre år har billedkunstner Nina Torp fulgt de arkeologiske utgravingene langs nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.