Axel Johan Mjærum

Førsteamanuensis - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47-22859461
Mobile phone +47-91775841
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Show summary
 • Mjærum, Axel (2017). Hunting Elk at the Foot of the Mountains: Remains from 8000 Years of Foraging at the Edge of the Hardangervidda Plateau in Southern Norway, In Hans Peter Blankholm (ed.),  The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796054.  Chapter 7.  s 167 - 196 Show summary
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Hufthammer, Anne Karin & Mjærum, Axel (2016). Fjellfunn og fiskebein – Om fiske og bruken av fjellet i fortiden., I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2016). De første fiskerne i fjellet, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel. Show summary
 • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2013). Ovnene i Breiveskaret – trekk ved jernproduksjonen i vikingtiden og middelalderen i et skar ved Hovden i Setesdalen, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Kapittel.  s 134 - 144
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  forord.
 • Mjærum, Axel (2012). Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnerstvedt og Ragnhildrød (lok. 35), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 19 - 79
 • Mjærum, Axel (2012). Dyrkningsspor og fegate fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 51), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 187 - 256
 • Mjærum, Axel (2012). Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 143 - 185
 • Mjærum, Axel (2012). Kultur- og naturmiljø Undelstvedt-Fevang, I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 11 - 12
 • Mjærum, Axel (2012). Nye åkre og gamle funn : metodiske betraktninger om undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  14, s 15- 30
 • Mjærum, Axel (2012). The bifacial arrowheads in Southeast Norway. A chronological study. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  83, s 105- 143
 • Mjærum, Axel (2012). Åkre og beitemarker i Fevanggrenda − nytt om jernalderlandbruket i Vestfold. Viking.  ISSN 0332-608X.  75, s 109- 130
 • Mjærum, Axel Johan (2009). Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen i Oslo, I: Jostein Bergstøl (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004.  Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen.  Artikkel.  s 179 - 187
 • Mjærum, Axel Johan (2008). Vår mangfoldige forhistorie, I: Bodil Petersson & Peter Skoglund (red.),  Arkeologi och identitet.  Institutionen för arkeologi och antikens historia.  ISBN 91-89578-20-1.  Del I Arkeologi och identitet i nutid.  s 11 - 22
 • Reitan, Gaute; Mjærum, Axel Johan; Amundsen, Øystein Magnus & Knutsen, Stig (2006). Nøkleby i Ski, Akershus - en tidligneolittisk jordbruksboplass?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (9), s 85- 96 Show summary

View all works in Cristin

 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (red.) (2016). Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  304 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (red.) (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (red.) (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  320 s.

View all works in Cristin

 • Mjærum, Axel (2017). Fiskets betydning i forhistorien – Grunnlag og sannsynlighet for fiskevær i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017). Havsjødalen i Frogn. Et møtepunkt i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017, 21. april). Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden. [Internett].  Norark.no. Show summary
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 17. januar). Fjellørreten er innvandrer.  Aftenposten.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 23. januar). Sprellende kulturhistorie. [Tidsskrift].  Harvest.as.
 • Mjærum, Axel (2016). Stone Age fishing in Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i dag og i fortiden, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Innledning.  s 11 - 13
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Forord, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Forord.  s 9 - 9
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne.  ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel (2015). De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2015, 03. juli). Dette er en 7500 år gammel hytte. Utgravning av steinalderboplass i havsjødalen i Frogn.. [Internett].  NRK.no.
 • Mjærum, Axel (2015, 24. april). Et nytt blikk på nøstvetfasen i det indre av Oslofjorden. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fiske i innsjøen Tesse.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske - Nytt om fiske i den sørnorske fjellheimen fra steinalder til middelalder.
 • Mjærum, Axel (2015). Hunting moose at the foot of the mountains – 8500 years of hunting at Pålsbufjorden in southern Norway. Show summary
 • Mjærum, Axel (2015). Mountain fishing in the past -Archaeological investigations at lake Tesse in Southern Norway. Show summary
 • Mjærum, Axel (2015, 13. juni). Museeum. Fortidens fiske. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Mjærum, Axel & Sundström, Lars (2015). En rapport fra pågående steinalderutgravninger på Sørlandet –resultater og jobbmuligheter.
 • Mjærum, Axel (2014, 31. juli). Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien?. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2014, 02. juni). Tesse – et fiskeeventyr. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 101 - 119
 • Mjærum, Axel (2013, 06. juni). Blant hval- og seljegere i Horten. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 01. juli). Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Pionerene i Sørmarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderen ved Pålsbufjorden.
 • Mjærum, Axel (2013, 16. mai). Steinalderens dunkle sider. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Steinalderfunn i Sørmarka. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Mjærum, Axel (2013, 20. juni). Tesse – svømmende rikdom. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 29. november). Viktige steinalderfunn i Oslomarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Bjørkli, Birgitte (2013). Storviltjegere i Vinstravassdraget. Tesse –svømmende rikdom.
 • Mjærum, Axel (2011). Blestringen i Breiveskaret –To jernvinneanlegg fra vikingtid og middelalder ved Hovden i Setesdalen. Årsskrift / Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  87, s 19- 45
 • Mjærum, Axel (2011). En trinnøks med merker av historien – Noen detaljer om et funn fra Stokke i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  114, s 5- 11
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Mjærum, Axel Johan (2010). Jernalderspor i skjærgården. Langhus, åker og båtgrav ved Søylekilen i Søgne, Vest-Agder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (111), s 55- 63
 • Mjærum, Axel Johan; Reitan, Gaute & Amundsen, Øystein Magnus (2008). Boplassen Nøkleby og yngre steinalder i Follo. Jakt og jordbruk i en brytningstid. Follominne.  ISSN 0333-337X.  (46), s 31- 49
 • Mjærum, Axel Johan (2007). Jord og jern – Jernvinna på Beitostølen i middelalderen. Årbok for Valdres.  ISSN 0800-0999.  s 176- 188
 • Mjærum, Axel Johan (2005). Da man svingte øksen forkjært. Restene av slipte flintøkser på neolittiske boplasser i Øst-Norge. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (95), s 4- 11

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Oct. 18, 2017 1:33 PM