Christian Løchsen Rødsrud

Adviser - Rescue Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47-22859408
Mobile phone +47-97641562
Username
Visiting address Kristian August gt. 15A 6. etg. None 0130 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Department of Archaeology
Tags: Archaeology

Publications

  • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Sites of trade.  s 212-231 Full text in Research Archive.
  • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  19, s 79- 98
  • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem, I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  34.  s 557 - 588
  • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder., I:  E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke..  Portal forlag.  ISBN 9788202566241.  35.  s 589 - 594

View all works in Cristin

  • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge.  ISBN 9781472470775.  19 s.

View all works in Cristin

  • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden.
  • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?.
  • Spangen, Marte & Rødsrud, Christian Løchsen (2018, 12. april). Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. [Internett].  Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes. Show summary
  • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 24. august). Gullhornene. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017.
  • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017, 23. oktober). Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden.. [Radio].  https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 15, 2012 12:38 PM