Einar Østmo

Professor Emeritus - Museum of Cultural History
Image of Einar Østmo
Phone +47-22859941
Username
Visiting address Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 OSLO
Tags: Archaeology

Publications

  • Østmo, Einar (2017). Bronze Age heroes in rock art, In  Usque ad Radices. IndoEuropean Studies in Honour of Birgit Anette Olsen.  Museum Tusculanum Press.  ISBN 9788763545761.  Kapittel.  s 619 - 631
  • Østmo, Einar (2015). Steinalderrav i Sør-Norge, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 5.  s 113 - 131
  • Østmo, Einar (2014). Shipbuilding and aristocratic splendour in the North, 2400 BC-1000 AD, In Hans Christian Gulløv (ed.),  Northern Worlds. Landscapes, interactions and dynamics.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7674 824 1.  -.  s 257 - 271
  • Østmo, Einar (2013). Towards a border - traces of Megalithic ritual in the Norwegian Fjord Country, In Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini (ed.),  Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-1126-5.  35.  s 301 - 308
  • Østmo, Einar (2012). "Der lagde bispen sig ned oc saa der ind". Oppdagelsen av megalittgraver i Norge, I: Flemming Kaul & Lasse Sørensen (red.),  Agrarsamfundenes ekspansion i nord.  Nationalmuseet.  ISBN 978-87-7602-196-2.  5.  s 57 - 72

View all works in Cristin

  • Østmo, Einar (2018). Steinalderboplassen på Dælenenga. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (1), s 16- 22
  • Østmo, Einar (2017). 50 år med Nicolay. Noen minner og refleksjoner.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (130), s 23- 25
  • Østmo, Einar (2017). Slaget om pølsevognene i 1927. Et 90-årsminne fra Oslos arkeologmiljøs innerste krets.. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (1), s 44- 53
  • Østmo, Einar (2016). Viking 1937–2016. Fra prisbelønt design til tellekanter.. Viking.  ISSN 0332-608X.  79, s 13- 20
  • Østmo, Einar (2015). Norge, veien mot nord. Norgeshistorie.no.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Dec. 9, 2012 9:59 PM