Ingar Mørkestøl Gundersen

Doctoral Research Fellow - Department of Archaeology
Image of Ingar Mørkestøl Gundersen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859471
Mobile phone +47-99038262
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)
Tags: Archeology

Publications

  • Andreadakis, Linn Trude Lieng & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Øybrekka i Nord-Fron. Fossile dyrkingsspor og flomsekvenser fra romertid, folkevandringstid, merovingertid og nyere tid, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  17.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Brytningstid i Gudbrandsdalens jernalder. Natur- og kulturhistoriske forutsetninger for maktsenterutviklingen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  28.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). "Da skriunn gjekk". Flomhistorikkens betydning for undersøkelsen, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  10.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Fangstgroper, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  20.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Jordbruksbosetninger i dalbunnen. Fellestrekk, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  12.

View all works in Cristin

  • Cannell, Rebecca; Nesje, Atle & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (red.) (2016). Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  332 s. Show summary

View all works in Cristin

  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2017). Gård og utmark i Gudbrandsdalen. Et riss av dalens forhistorie.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). E6-prosjektet Gudbrandsdalen. Bakgrunn, organisering og omfang, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  1.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl (2016). Forord, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Forord.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Jan. 8, 2014 3:44 PM