Kathrine Stene

Norwegian version of this page
Phone +47-22851914
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Archeology

Publications

  • Stene, Kathrine & Wangen, Vivian (2017). The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway., In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Chapter 9.  s 160 - 187
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 1.  s 9 - 18
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 9.  s 189 - 205
  • Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  Kapittel 2.  s 19 - 24
  • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen & Tretvik, Aud Mikkelsen (2015). Fjellets kulturlandskapshistorie, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  7.  s 159 - 179
  • Stene, Kathrine (2015). Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway during the Early Iron Age - an altered perception of landscape and landscape use?, In Svein Indrelid; Kari Loe Hjelle; Kathrine Stene (ed.),  Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.  University Museum, University of Bergen.  ISBN 9788278870426.  Landscape exploitation and transformation.  s 191 - 202
  • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  4.  s 49 - 80

View all works in Cristin

View all works in Cristin

  • Hjelle, Kari Loe & Stene, Kathrine (2016). Pollen forteller.
  • Stene, Kathrine (2016). Burials in the mountain valley Grimsdalen, Eastern Norway.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 9:10 PM