Lars Erik Gjerpe

Associate Professor - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47-22859368
Mobile phone +47-97535560
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Archeology

Publications

  • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologene kommer igjen!.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017). Arkeologene kommer!.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017, 11. juli). "Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. [Radio].  NRK P1 Østfold.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017). Bondens arv fra vikingtiden. Når oppsto egentlig jordeiendommer slik vi kjenner dem i dag?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017). Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II..
  • Gjerpe, Lars Erik (2017, 28. juni). Fant 2000 år gammel boplass.  Dagsavisen Østfold.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017, 01. juni). Hva gjorde egentlig folk i jernalderen?. [Radio].  NRK Distrikstporgram Morran i Østfold.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet.  Moss Avis.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). "Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. [Radio].  NRK P2.
  • Gjerpe, Lars Erik (2017). Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 9:12 PM