Margrete Figenschou Simonsen

Norwegian version of this page
Phone +47-22851939
Mobile phone +47-97428876
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Archeology

Publications

  • Simonsen, Margrete Figenschou (2017). Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen.
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2016). Hår og kam i jernalder og middelalder. Arbeidet med delprosjektet innenfor Ta Det Personlig..
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2015). En hårete historie om hår og kam i jernalder og middelalder, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 10.  s 235 - 257
  • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  7.  s 121 - 135
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst ved utgravninger i stående bygg - Kravik, Bygdøy og Ekeberg.
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2013). Middelalder på landsbygda belyst ved utgravninger av hus og tunsteder - noen erfaringer.
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Graver og hus fra jernalderen i Blaker og Sørum.
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2012). Grensen mellom bygningsvern og arkeologi belyst med utgangspunkt i en utgravning på Kravik i Nore og Uvdal.
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2011, 12. august). Funn av jernalderhus på ambassadetomten, Huseby i Oslo. [TV].  NRK Østlandssendingen (Norge i dag).
  • Simonsen, Margrete Figenschou (2011). Undersøkelser av ettereformatoriske kulturminner ved Kulturhistorisk museum.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Nov. 13, 2012 9:16 PM