Svein Harald Gullbekk

Image of Svein Harald Gullbekk
Norwegian version of this page
Phone +47-22859946
Mobile phone 91534240
Username
Visiting address Frederiks gate 2 None 0164 OSLO
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Numismatics, coinage, medieval monetization, medieval history, coin-finds

Publications

View all works in Cristin

  • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2018). Norske myntfunn 1050-1319: Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651714.  400 s.

View all works in Cristin

  • Gullbekk, Svein Harald (2018). Gold after the Gold Standard Era: How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
  • Gullbekk, Svein Harald (2018). Kriger, konflikter og myntstandard.
  • Gullbekk, Svein Harald (2018). Myntfunn og metallsøking: En viktig del av vår nasjonale kulturarv.
  • Gullbekk, Svein Harald (2018). Penger med sjel: Ofringer fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.
  • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nok en gang!.
  • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nye perspektiver.
  • Gullbekk, Svein Harald (2017). Frelsens økonomi i middelalderen.
  • Gullbekk, Svein Harald (2017). Introduksjon, I: Michael Märcher (red.),  Kilder til numismatikk og pengehistorie III: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796.  Numismatik & Pengehistorie.  ISBN 9788799961009.  innledning.  s 4 - 7

View all works in Cristin

Published Nov. 7, 2012 3:33 PM - Last modified Oct. 1, 2014 10:51 PM