Research events - Page 3

Time and place: Feb. 24, 2015 12:15 PM - 4:00 PM, Norges Bank-salen, Historisk museum, Oslo

Tre forskere med forskjellig faglig tilnærming vil forelese og diskutere frelsens økonomi, kirkerommet og liturgi og nattverden og offertoriet:

Dr. Giles Gasper, Durham University: 'Running an Economy: spiritual and material'

Dr. Martin J. Wangsgaard, Nationalmuseet, København: 'Fromme gaver - Møntudveksling og kirkerum'

Dr. Olav Tveito, Den norske kirke, Oslo: 'Alteret som et sted for offer'

 

Innledning ved Svein H Gullbekk, KHM

Time and place: Nov. 22, 2014, Durham Cathedral

Attitudes to money have been a challenge for Christians through the centuries. In this study day, organised by the Institute of Medieval and Early Modern Studies, Durham University and the Museum of Cultural History, Oslo University Dr Giles Gasper, Professor Svein Gullbekk and Rosalind Green will focus on earlier theological and historical approaches to the issues that money raises for us today.

Read more on Durham Cathedral website 

 

Time and place: Nov. 4, 2014 - Nov. 7, 2014, Uppsala Universitet

Workshopen "Mynt, liturgi och praxis i kyrkorummet" kommer att handla om olika aspekter av liturgin och användningen av kyrkorummet under medeltiden. Workshopen kommer bestå av föredrag, textseminarier och en exkursion. 

Presentasjon av åpen forelesning ved Campus Gotland.

Time and place: Mar. 21, 2013, The Museum of Cultural History (Foredragssalen, 3. etg Frederiks gate 2)

The meeting is arranged under the auspices of the «Pionernettverk».