print logo

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • dysjane-507 «Der det fins mennesker, fins det lover» - ny arkeologisk forskning på tingsteder i jernalder og middelalder 22. apr. 2014 14:36

    Kanskje det ikke var kongen som samlet landet til ett rike, men tinget og det lokale samholdet. Hvis dette forskningsprosjektet har rett i sine konklusjoner, kan jeg (og sikkert mange andre) bare glemme skolelærdommen. Lederen for prosjektet sier til og med at det er naivt å tro at en konge med en hær på noen hundre soldater ville kunne tilrive seg og holde makten i et område. Tinget var svært viktig i territorialprosesser, og Kongen var helt avhengig av tinget.

    av Ellen Semb

  • silke-fugl-507 Norske vikinger kjøpte silke i Persia 6. nov. 2013 13:21

    Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Forskningsarrangementer

25. sep. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum Legg til i kalender

Hva skjer med kulturarv når det er krig, eller samfunnet går i oppløsning? Hva er egentlig kulturarv? Noen definisjoner og avgrensninger er nødvendig. Og hva er forresten krig? Også her nødvendig å klargjøre hva vi snakker om. Hva gjør verdenssamfunnet for å gi kulturarv beskyttelse i krig? Hva finnes av internasjonale regler og avtaler? Og hvor står Norge? Hva er Blue Shield, og hva kan vi som fagfolk bidra med for å redde kulturarv som trues av ødeleggelse?

13. okt. 2014 - 14. okt. 2014, Riksantikvaren Legg til i kalender

Den 7. norske CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology)-konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14. oktober.