print logo

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • brunstad-1-ny-507 Steinaldergraven fra Brunstad – et sensasjonelt funn i Norge 17. feb. 2015 15:11

    I fjor sommer ble en grav med bevarte menneskebein funnet av Kulturhistorisk museum sine arkeologer i Brunstad, Vestfold. Her ble det gravd ut en 8000 år gammel steinalderlokalitet, hvor graven ble funnet mellom to bergknauser. Funnet er en sensasjon: Det er hittil ikke dokumentert jordgraver fra steinalderen med så mange bevarte menneskebein i Norge. Graven kaster blant annet lys på lite utforskede temaer som ritual og gravskikk i denne perioden. Graven med beinrestene kunne observeres som et mørkere fyllskifte av 1,5 x 1 m størrelse i felt.

  • lumholz507 Vandreutstillingen "Møter mennesker imellom" 25. nov. 2014 13:54

    Utforskeren Carl Lumholtz’ fotografier fra Mexico og Arizona 1890-1910. En vandreutstilling fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

    Mellom 1890 og 1910 tilbrakte den norske utforskeren Carl Lumholtz seks år og åtte måneder av sitt liv på reise i Mexico, nærmere bestemt i Sierra Madre-fjellene og Sonora-ørkenen. Formålet var å lære mer om menneskene der. Kunnskapen delte han med et stort og internasjonalt publikum gjennom bøker og utallige artikler og forelesninger.

Forskningsarrangementer

28. mai. 2015 14:15 - 16:00, Pauserommet 3 etg. Historisk Museum Legg til i kalender
3. jun. 2015 - 4. jun. 2015, Norsk Fjellmuseum i Lom Legg til i kalender

Fjellfisket i Norge har hatt stor betydning i tusenvis av år. Nye arkeologiske undersøkelser i og ved fjellvannet Tesse i Oppland har frembragt et omfattende materiale, som danner en spennende innfallsport til denne delen av vår historie.

3. jun. 2015 12:00 - 17:00, Professorboligen, Downtown Oslo Legg til i kalender

The fourth open seminar in the series 'Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages'.

4. jun. 2015 09:00 - 5. jun. 2015 16:00, Museum of Cultural History, Oslo Legg til i kalender

Formålet med seminaret er å arbeide målrettet med artikkeltekster til prosjektpublikasjonen "Money and Medieval Congregations: Coin finds in Scandinavian churches". 

17. jul. 2015 09:00 - 21. jul. 2015 17:00, Lucy Cavendish College, Cambridge Legg til i kalender

Dr Giles E.M. Gasper has been invited to lecture at the 38th Battle conference: 'Economy Distorted, Economy Restored: Creation, Economy and Salvation in Anglo-Norman Monastic Writing'