Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • brunstad-1-ny-507 Steinaldergraven fra Brunstad – et sensasjonelt funn i Norge 17. feb. 2015 15:11

    I fjor sommer ble en grav med bevarte menneskebein funnet av Kulturhistorisk museum sine arkeologer i Brunstad, Vestfold. Her ble det gravd ut en 8000 år gammel steinalderlokalitet, hvor graven ble funnet mellom to bergknauser. Funnet er en sensasjon: Det er hittil ikke dokumentert jordgraver fra steinalderen med så mange bevarte menneskebein i Norge. Graven kaster blant annet lys på lite utforskede temaer som ritual og gravskikk i denne perioden. Graven med beinrestene kunne observeres som et mørkere fyllskifte av 1,5 x 1 m størrelse i felt.

  • lumholz507 Vandreutstillingen "Møter mennesker imellom" 25. nov. 2014 13:54

    Utforskeren Carl Lumholtz’ fotografier fra Mexico og Arizona 1890-1910. En vandreutstilling fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

    Mellom 1890 og 1910 tilbrakte den norske utforskeren Carl Lumholtz seks år og åtte måneder av sitt liv på reise i Mexico, nærmere bestemt i Sierra Madre-fjellene og Sonora-ørkenen. Formålet var å lære mer om menneskene der. Kunnskapen delte han med et stort og internasjonalt publikum gjennom bøker og utallige artikler og forelesninger.

Forsknings­arrangementer

26. sep. 2017 14:15 - 16:00 , Historisk museum Legg til i kalender

The Right to Be Lazy, Revisited

13. okt. 2017 14:15 - 16:00 , Historisk Museum Legg til i kalender

What is the real trap: domination and mutualism in Gwich’in sensibilities about trapping and industrial development alternatives

9. nov. 2017 14:15 - 16:00 , Historisk Museum Legg til i kalender

Kollaps - Menneske i en uforutsigbar verden

16. nov. 2017 14:15 - 16:00 , Historisk Museum Legg til i kalender

Textiles as meta-communication: towards an indigenous epistemology of silk material

24. nov. 2017 09:00 - 15:30 , Foredragssalen, Historisk museum Legg til i kalender

De siste 10-15 årene har det pågått en formidabel utvikling av nye metoder innenfor de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs fagkrets. Målet med dette seminaret er å diskutere de nye metodenes virkning på tolkninger av kultur og samfunn.