print logo

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • brunstad-1-ny-507 Steinaldergraven fra Brunstad – et sensasjonelt funn i Norge 17. feb. 2015 15:11

    I fjor sommer ble en grav med bevarte menneskebein funnet av Kulturhistorisk museum sine arkeologer i Brunstad, Vestfold. Her ble det gravd ut en 8000 år gammel steinalderlokalitet, hvor graven ble funnet mellom to bergknauser. Funnet er en sensasjon: Det er hittil ikke dokumentert jordgraver fra steinalderen med så mange bevarte menneskebein i Norge. Graven kaster blant annet lys på lite utforskede temaer som ritual og gravskikk i denne perioden. Graven med beinrestene kunne observeres som et mørkere fyllskifte av 1,5 x 1 m størrelse i felt.

  • lumholz507 Vandreutstillingen "Møter mennesker imellom" 25. nov. 2014 13:54

    Utforskeren Carl Lumholtz’ fotografier fra Mexico og Arizona 1890-1910. En vandreutstilling fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

    Mellom 1890 og 1910 tilbrakte den norske utforskeren Carl Lumholtz seks år og åtte måneder av sitt liv på reise i Mexico, nærmere bestemt i Sierra Madre-fjellene og Sonora-ørkenen. Formålet var å lære mer om menneskene der. Kunnskapen delte han med et stort og internasjonalt publikum gjennom bøker og utallige artikler og forelesninger.

Forskningsarrangementer

23. apr. 2015 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum Legg til i kalender

Nunalleq: The Yupiit and the Arctic World.

7. mai. 2015 13:00 - 17:00, Seminar room 3rd floor, back entrance, Historical Museum Legg til i kalender

Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning, edited by Øivind Fuglerud and Leon Wainwright, New York and Oxford: Berghahn, 2015. 

19. mai. 2015 - 22. mai. 2015, Gdansk, Poland Legg til i kalender

Konferansen Condition.2015 – Conservation and digitalization conference – avholdes i Gdańsk, Polen, 19.-22. mai 2015.

3. jun. 2015 - 4. jun. 2015, Norsk Fjellmuseum i Lom Legg til i kalender

Fjellfisket i Norge har hatt stor betydning i tusenvis av år. Nye arkeologiske undersøkelser i og ved fjellvannet Tesse i Oppland har frembragt et omfattende materiale, som danner en spennende innfallsport til denne delen av vår historie.

23. sep. 2015 12:15 - 15:30, Seminarrom, St. Olavsgt 29 Legg til i kalender

Halvdags forskningsseminar om samfunnsmessige endringer på 500-tallet e.Kr. KHM 23 september 2015 kl 12.15. Velkommen.