print logo

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • dysjane-507 «Der det fins mennesker, fins det lover» - ny arkeologisk forskning på tingsteder i jernalder og middelalder 22. apr. 2014 14:36

    Kanskje det ikke var kongen som samlet landet til ett rike, men tinget og det lokale samholdet. Hvis dette forskningsprosjektet har rett i sine konklusjoner, kan jeg (og sikkert mange andre) bare glemme skolelærdommen. Lederen for prosjektet sier til og med at det er naivt å tro at en konge med en hær på noen hundre soldater ville kunne tilrive seg og holde makten i et område. Tinget var svært viktig i territorialprosesser, og Kongen var helt avhengig av tinget.

    av Ellen Semb

  • silke-fugl-507 Norske vikinger kjøpte silke i Persia 6. nov. 2013 13:21

    Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Forskningsarrangementer

23. okt. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum Legg til i kalender

Førsteamanuensis i arkeologi, Marianne Vedeler snakker om forsknings- og utstillingsprosjektet "Ta det personlig".

3. des. 2014 - 5. des. 2014, Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo. Legg til i kalender

Kulturhistorisk museums forskergruppe for vikingtid (ViS) inviterer til den åpne konferansen Skandinavia: Ett, tre, eller mange ved Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo. Konferansen arrangeres i samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo.