Norske vikinger kjøpte silke i Persia

Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Detalj av silkestrimmel fra Oseberggraven. Blant motivene på silkestrimlene sees deler av spesielle fugler som kan knyttes til persisk mytologi kombinert med kløver-økser, et zoroastrisk symbol hentet fra zodiak-sirkelen. Akvarell ved Kulturhistorisk museum/Sofie Krafft.

Det er funnet silke fra vikingtiden på en rekke steder i Norden. Birka i Sverige har flest gravfunn med silke, men det er ingen steder i Norden hvor det er funnet så mye og så variert silke i én enkelt grav som i Oseberg. Etter fire års dypdykk i vikingtidens silkehandel kan førsteamanuensis Marianne Vedeler endre synet vårt på den norske vikingtiden. Silkehandelen var langt mer omfattende enn tidligere antatt. Les mer om silkehandel i vikingtiden på apollon.uio.no

Publisert 6. nov. 2013 13:21 - Sist endret 6. nov. 2013 13:31