Forsknings­arrangementer

Kommende

Tid og sted: 26. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Right to Be Lazy, Revisited

Tid og sted: 13. okt. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

What is the real trap: domination and mutualism in Gwich’in sensibilities about trapping and industrial development alternatives

Tid og sted: 9. nov. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Kollaps - Menneske i en uforutsigbar verden

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Textiles as meta-communication: towards an indigenous epistemology of silk material

Tid og sted: 24. nov. 2017 09:00 - 15:30, Foredragssalen, Historisk museum

De siste 10-15 årene har det pågått en formidabel utvikling av nye metoder innenfor de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs fagkrets. Målet med dette seminaret er å diskutere de nye metodenes virkning på tolkninger av kultur og samfunn.

Tid og sted: 18. jan. 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

[tittel kommer]

Tid og sted: 1. feb. 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

[tittel kommer]

Tidligere

Tid og sted: 19. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

Systemic Enfolding: Financial Risk and Capitalising on Poverty in India

Tid og sted: 14. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Household Finances, Offshore Money, and Bonds of Kinship in Financialized Central Asia

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 16:30, Historisk museum

Stories of individuals "are much better suited to dis­playing the depths of our humanity" than large, national museums, according to Orhan Pamuk. This seminar explores the author's museum vision in conjunction with the exhibition "Orhan Pamuk: The Art of Fiction" at The Museum of Cultural History. The program features international scholars within museology, cultural studies, social anthropology, and other subjects.

Tid og sted: 5. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Chain of Security

Tid og sted: 31. aug. 2017 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen

Tid og sted: 22. juni 2017 - 24. juni 2017, Winterthur, Switzerland

Coins in the church – a European perspective: Liturgy, economic practice and devotional use of money

International Conference Winterthur, June 22–24, 2017

Kulturzentrum Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, CH-­‐8400   Winterthur

Contact: Please contact benedikt.zaech@bluewin.ch.

Tid og sted: 7. juni 2017, Museum of Cuktural History, Oslo

Preparing for the upcoming conference in Winterthur in Switzerland 22-23 June the Scandinavian speakers join forces in Oslo.

Venue: Museum of Cultural History, Oslo University.

Tid: 6. juni 2017 - 10. juni 2017

Universitetet i Oslo, 6.-10. juni 2017

I 1977 ble det første nordiske bronsealdersymposium holdt på Isegran i Østfold. I 2017 vil 40-årsjubileet for symposiumserien bli feiret, denne gangen i Oslo.

For å se Call for papers, se de engelske hovedsidene.

Tid og sted: 1. juni 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Bodily relations and reciprocity in the art of Sonia Khurana

Tid og sted: 28. mai 2017 10:00 - 12:30, professorboligen, UiO, Oslo

I forbindelse med Nordisk Numismatisk Unions møte i Oslo 27-28. mai vil den ene halvdelen av det faglige seminaret som ledsager møtet være om myntfunn i kirker.

Innledning ved Svein H Gullbekk, Kulturhistorisk museum, UiO

Tid og sted: 23. mai 2017 19:00 - 20:00, 4. etasje i Niels Treschows hus, Blindern

Foredrag Collegium Medievale: Svein H Gullbekk, Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.

Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget omhandle en diskusjon av kirken og religiøs praksis som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen.

Tid og sted: 18. mai 2017 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Antropologi og etnografi på biblioteket. Metodiske og metodologiske refleksjoner fra et forskningsprosjekt på HumSam-bibilioteket (UB)

Tid og sted: 27. apr. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

War Ceremonies and Boar Hunting in a Tsou Community in Taiwan: Living Indigeneity in Global East Asia

Graveskje
Tid og sted: 20. apr. 2017 10:00 - 16:00, , Stallen i Professorboligen, UiO

Årsmøte 2017. The Association of Critical Heritage Studies - the Norwegian Chapter (ACHS-N).

Åpent seminar – alle er velkomne!

Tid og sted: 30. mars 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

 

Tid og sted: 16. mars 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

The co-evolution of instruments, notation and music practice: a case of material and immaterial entanglement in cultural evolution

Tid og sted: 15. mars 2017 13:00 - 15:00, Professorboligen, KHM, UiO, Oslo

Seminar ved Kulturhistorisk museum: Stipendiat Olav Gundersen, Aarhus Universitet innleder om 'By og land: mynter og kommersialisering i Danmarks middelalder'. Innledning til emnet ved professor Svein H Gullbekk, KHM.

Oppnevnte meningsutvekslere: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag, NTNU; professor Marianne Vedeler, KHM og professor Svein H Gullbekk, KHM.

Tid og sted: 28. feb. 2017 19:00 - 20:00, 4. etasje i Niels Treschows hus, Blindern, Oslo

Svein vil presentere en av prosjektets hovedproblemstillinger: Kirken som drivkraft for utbredelse av mynt og monetarisering i Norge og Skandinavia i middelalderen. Med utgangspunkt i myntfunn, arkeologiske kontekster og historiske kilder vil foredraget ta opp religiøs praksis og fromhetskultur, kjønnsoppdelte kirkerom, arenaer for myntbruk og kommunikasjon.