Forsknings­arrangementer

Kommende

Tid og sted: 25. jan. 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

From racial typology to population genetics? Concepts of race and the Swedish State Institute for Race Biologi in Uppsala 1930-1950

Tid og sted: 26. jan. 2018 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 1. mars 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Exhibiting Oceania, exhibiting encounter, exhibiting Europe

Tid og sted: 15. mars 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Perfomativity and Mediatization of Cultural Heritage through Artistic Intervention and Filmmaking in Sápmi

Tid og sted: 24. mai 2018 14:15 - 16:00, Historisk Museum

[title coming soon]

Tidligere

Tid og sted: 18. jan. 2018 13:30 - 15:30, Historisk Museum

Anti-essence: perspectivism and the ethics ontological reflexivity

Tid og sted: 15. des. 2017 14:00 - 15:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Portrait of Michael Lambek
Tid og sted: 14. des. 2017 14:15 - 16:00, Historical Museum

On Sorcery: The Ethical Life of a Concept

Tid og sted: 13. des. 2017 09:00 - 16:00, St. Olavsgate 29

- et samarbeidsinitiativ for historikere og arkeologer

Ukraina og Norge ligger i vidt forskjellige deler av Europa, men likevel er det tette historiske bånd mellom de to landene. Disse strekker seg mer enn tusen år tilbake, til forbindelsene mellom vikingtidens tidlige statsdannelser Kiev Rus’ og Norge, og til handelsruten «Veien fra Varjagene til Grekene» gjennom Ukrainas nåværende territorium.

Tid og sted: 30. nov. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Collapse – human beings in an unpredictable world

Tid og sted: 27. nov. 2017 10:00 - 12:00, Seminarrom 113, Frederiks gate 3

Metodeseminaret "Metode og kulturkontekst" vil ha en fortsettelse mandag 27.11. kl. 10-12,  med et semiar som holdes av Marine Cotte, spesialist i undersøkelse av kulturgjenstander hos European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble (ESRF).

Tid og sted: 24. nov. 2017 08:30 - 16:00, Foredragssalen, Historisk museum

De siste 10-15 årene har det pågått en formidabel utvikling av nye metoder innenfor de vitenskapelige disipliner som utgjør KHMs fagkrets. Målet med dette seminaret er å diskutere de nye metodenes virkning på tolkninger av kultur og samfunn.

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Textiles as meta-communication: towards an indigenous epistemology of silk material

Tid og sted: 31. okt. 2017 09:00 - 15:00, Vikingskipshuset og Norsk Folkemuseum

Når styrker film opplevelsen av en museumsutstilling og når er film til hinder for publikums utforsking av unike gjenstander? Gjennom diskusjon og innlegg fra både eksterne eksperter og museets egne fagfolk, vil seminaret å gi økt kompetanse i bruk av film i museumsutstillinger.

Tid og sted: 27. okt. 2017 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon gjenoppstår fra dvalen! Målet med MI er å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 26. okt. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

The museum as trap: thoughts on exhibition making

Tid og sted: 18. okt. 2017 - 19. okt. 2017, Professorboligen
Tid og sted: 13. okt. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

What is the real trap: domination and mutualism in Gwich’in sensibilities about trapping and industrial development alternatives

Tid og sted: 26. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Right to Be Lazy, Revisited

Tid og sted: 19. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

Systemic Enfolding: Financial Risk and Capitalising on Poverty in India

Tid og sted: 14. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Household Finances, Offshore Money, and Bonds of Kinship in Financialized Central Asia

Tid og sted: 11. sep. 2017 09:00 - 16:30, Historisk museum

Stories of individuals "are much better suited to dis­playing the depths of our humanity" than large, national museums, according to Orhan Pamuk. This seminar explores the author's museum vision in conjunction with the exhibition "Orhan Pamuk: The Art of Fiction" at The Museum of Cultural History. The program features international scholars within museology, cultural studies, social anthropology, and other subjects.

Tid og sted: 5. sep. 2017 14:15 - 16:00, Historisk museum

The Chain of Security

Tid og sted: 31. aug. 2017 14:15 - 16:00, Møterom 3. etg., Historisk museum

Pilegrimsmerker og hellige reiser i middelalderen

Tid og sted: 22. juni 2017 - 24. juni 2017, Winterthur, Switzerland

Coins in the church – a European perspective: Liturgy, economic practice and devotional use of money

International Conference Winterthur, June 22–24, 2017

Kulturzentrum Alte Kaserne, Technikumstrasse 8, CH-­‐8400   Winterthur

Contact: Please contact benedikt.zaech@bluewin.ch.