Fjellfiske i fortiden - Årtusener med svømmende rikdom

Fjellfisket i Norge har hatt stor betydning i tusenvis av år. Nye arkeologiske undersøkelser i og ved fjellvannet Tesse i Oppland har frembragt et omfattende materiale, som danner en spennende innfallsport til denne delen av vår historie.

Fiskefelle fra middelalderen fra vannet Tesse i Jotunheimen. Foto: Norsk Maritimt Museum.

Gjennom et tverrfaglig seminar ved Norsk Fjellmuseum i Lom ønsker vi å løfte frem fortidens fiske i norske fjellvann ut fra arkeologiske funn, skriftlige kilder og biologiske studier. Det er også et mål å belyse hvem som hadde rettigheter til å beskatte ressursene i fjellvannene og å frembringe kunnskap om hvordan fisket ble kombinert med andre aktiviteter, slik som jakt, setring og ferdsel. Seminaret vil arrangeres 3.–4. juni 2015, og det vil bestå av foredrag holdt av forskere fra ulike fagdisipliner. Seminaret retter seg mot relevante nasjonale fagmiljøer og lokalhistorisk interesserte. Vi vil i tillegg invitere et bredere publikum i Nord-Gudbrandsdalen til kveldsarrangement på fjellmuseet 3. juni. I forlengelsen av seminaret planlegger vi å utgi en publikasjon basert på foredragene. Boken vil bestå av populærvitenskapelige artikler med en høy faglig kvalitet. Faglig ansvarlig for seminaret er Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum.

 

PROGRAM:

ONSDAG 3. JUNI

11.00-12.00 Lunsj og innsjekking
12.00-12.15 Velkommen til seminar Elling Utvik Wammer, NMM og Axel Mjærum, KHM


SESJON 1 Vill eller kultivert. Når og hvordan ble fisket etablert i fjellet?
12.15-12.45 Tesse - et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema Elling Utvik Wammer, NMM/ Ellen Friis og Birgitte Bjørkli, KHM
12.45-13.15 Når og korleis kom det fisk i vassdraga i Jotunheimen? Trygve Hesthagen, NINA og Einar Kleiven, NIVA
13.15-13.30 Pause
12.45-13.15 Fiske i fjellet - belyst med beinmateriale fra arkeologiske utgravninger Anne Karin Hufthammer, UiB
13.30-14.00 Hva kan DNA-analyser fortelle oss om fisken i fjellet - i fortid og nåtid Jan Heggenes, Høyskolen i Telemark
14.00-14.30 De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen Axel Mjærum, KHM
14.30-14.45 Oppsummerende diskusjon
14.45-15.00 Pause


SESJON 2 Fisker, jeger og/eller bonde?
Sosioøkonomiske aspekter ved fjellfisket i tidlig historisk tid og frem til 1700-tallet.

15.00-15.30 Fjellfiske i grenselandet mellom fangstmark og jordbruksbygd i yngre jernalder og middelalder Elling Utvik Wammer, NMM
15.30-16.00 Om bergefisken frå Gudbrandsdalen på 15- og 1600-talet Arnfinn Kjelland, Høgskulen i Volda
16.00-16.15 Pause med frukt/kjeks/evt. liten matbit
16.15-16.45 Fiskemåtar i vatn og elver i fjellet i eldre tid Trygve Hesthagen, NINA og Einar Kleiven, NIVA
16.45-17.15 Den sørsamiske fisker Anne Severinsen
17.15-17.30 Oppsummerende diskusjon, sesjon 2
18.00-19.30 Populærvitenskapelig foredrag – formidling av forskningen på fortidens fjellfiske i kortform.Innlending ved OFK, fiskeforvaltning
20.00 Middag

TORSDAG 4. JUNI

SESJON 3 Retten til fjellfisket
09.00 -09.30 Maritime kulturminner som kilde til kunnskap om fiske i fjellet Charlotte Melsom, NMM
09.30 - 10.00 Fjellfisket i mellomalderen i lys av Tesse-dokumentet Jo Rune Kristiansen Ugulen, Riksarkivet
10.00 -10.15 Pause
10.15 -10.45 Mellom ingens og noens. Om allmenningsinstitusjonen i et arkeologisk perspektiv Vivian Wangen, KHM
10.45 -11.00 Oppsummerende diskusjon, sesjon 3 og av seminaret
11.00 -12.00 Lunsj
12.00 Avreise til Tesse
13.00 -15.30 Befaring ved fjellvannet Tesse

 

Arrangører

      

      

Publisert 16. mars 2015 11:09 - Sist endret 2. juni 2015 11:18