2016

Tidligere

Tid og sted: 13. okt. 2016 12:30 - 16:00, St. Olavsgate 29
Tid og sted: 2. juni 2016 14:15 - 16:00, Foredragssalen, Historisk museum

Foredrag ved professor Graham Black, Nottingham Trent University, med etterfølgende diskusjon om publikumsmedvirkning i kulturhistoriske museer.