2017

Sist endret 24. aug. 2017 13:18 av Ingvild Solberg Andreassen

The Right to Be Lazy, Revisited

Sist endret 24. aug. 2017 13:18 av Ingvild Solberg Andreassen

The Chain of Security

Sist endret 24. aug. 2017 13:18 av Ingvild Solberg Andreassen

Systemic Enfolding: Financial Risk and Capitalising on Poverty in India

Sist endret 5. okt. 2017 21:27 av Martin Hager-Saltnes

Når styrker film opplevelsen av en museumsutstilling og når er film til hinder for publikums utforsking av unike gjenstander? Gjennom diskusjon og innlegg fra både eksterne eksperter og museets egne fagfolk, vil seminaret å gi økt kompetanse i bruk av film i museumsutstillinger.

Sist endret 3. nov. 2017 09:35 av Tone Wang

Metodeseminaret "Metode og kulturkontekst" vil ha en fortsettelse mandag 27.11. kl. 10-12,  med et semiar som holdes av Marine Cotte, spesialist i undersøkelse av kulturgjenstander hos European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble (ESRF).

Sist endret 7. sep. 2017 13:53 av Martin Hager-Saltnes

Stories of individuals "are much better suited to dis­playing the depths of our humanity" than large, national museums, according to Orhan Pamuk. This seminar explores the author's museum vision in conjunction with the exhibition "Orhan Pamuk: The Art of Fiction" at The Museum of Cultural History. The program features international scholars within museology, cultural studies, social anthropology, and other subjects.