SEMINAR: Repatriering

Tilbakeføringsproblematikk berører alle KHMs avdelinger og forskere. Gjenstanders politiske konteksutaliseringer er noe forvaltere av faget og gjenstandene bør være oppmerksomme på. I museale sammenhenger approprieres og reapproprieres gjenstander over tid og grenser på en måte som endrer perspektiver på politikk, verdier og symbolikk.

Gjenbegravelse av Neidenskjelettene.

Hva skjer når repatriering behandles på tvers av fagtradisjoner og politiske grenser? Hvordan behandles repatriering som tema i arkeologi og antropologi? Vi inviterer eksperter for å diskutere et tema som har blitt aktualisert i en rekke internasjonale museumssammenhenger.

Program

13.00: Åpning ved KHMs direktør Håkon Glørstad.

13.15: Anthony Shelton, Director of Museum of Anthropology, University of British Colombia. Gro Ween introduserer.

14.00: Kjell-Åke Aronsson, Ajtte.

14.20: Pause

14.40: Diskusjon ledet av Martin Skrydstrup, Københavns Universitet og Marzia Verutti (UIO). Med perspektiver fra Karen Elle Gaup, Leif Pareli og Jon Birger Østby, Norsk Folkemuseum.

 

Seminaret er åpent for alle interesserte - velkommen!

Publisert 12. nov. 2014 10:52 - Sist endret 18. nov. 2014 08:32