CAA-N 2014

Den 7. norske CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology)-konferansen arrangeres i Oslo 13. og 14. oktober.


Konferansen holdes i Riksantikvarens lokaler i Dronningens gate 13 i Oslo. Fristen for påmelding er fredag 3. oktober. Påmeldingsskjemaet finner du HER.

 

PROGRAM – Mandag 13. oktober

Sesjon 1 – Arkeologisk fjernmåling

1.1. Herlaugshaugen sett på nytt – resultater av antikvariske, topografiske og geofysiske undersøkelser. Arne Anderson Stamnes, NTNU

1.2. Storskala geofysikk brukt i forvaltningsøyemed – Et eksempelstudie fra Akershus. Monica Kristiansen et al., NIKU

1.3. Flybåren magnetometer i Elverum – Uttesting av en ny metode for utmarksregistrering. Ole Risbøl og Lars Gustavsen, NIKU

1.4. Semi-automatisk deteksjon av kulturminner i lidardata. Øivind Due Trier, NR

1.5. Geofysiske undersøkelser av middelalderens ruiner. Regin Meyer, NIKU

Sesjon 2 – Digital feltdokumentasjon

2.1. Geophysical prospection, geoarchaeological investigation and excavation documentation using 3D laser scanning: the burial mound at Rom in Vestfold County, Norway. Petra Schneidhofer et al., IC-ArchPro

2.2. Portable XRF on archaeological soils: potential and pitfalls. Rebecca J. S. Cannell, Bournemouth University

2.3. Erfaringer med bruk av Intrasis i Gamlebyen i Oslo. TBA, NIKU

2.4. Intrasis 3.1. Karin Lund, RAÄ

2.5. Digitalisering av gammel feltdokumentasjon – en skattekiste med utfordringer. GIS-analyser i prosjektet «Religion and Money». Steinar Kristensen, KHM

 

PROGRAM – Tirsdag 14. oktober

Sesjon 3 – Databaser på tvers

3.1. MUSIT/Askeladden integrasjon. Anders Ohlsson og Christer Gimse, RA

3.2. Visualisering av museumsdatabaser. Espen Uleberg og Mieko Matsumoto, KHM

3.3. Revisited: Hvordan samle inn og analysere sett med gjenstandsfunn: 1984 vs. 2014. Analog vs. digital informasjon. Evy Berg, RA

Sesjon 4 – Dataflyt – utveksling og lagring

4.1. LOD-pilot. Anders Ohlsson og Marte Brekke, RA

4.2. Knappen – Kultur-og naturreiseprosjektet. Anders Ohlsson, RA

4.3. Kulturnav. Ulf Bodin, Kultur-IT

4.4. Debatt: Dataflyt – utveksling og lagring. Espen Uleberg et al., KHM

Sesjon 5 – 3D modelling as a tool for analysis and documentation

5.1. Byggnadsarkeologi och fotografisk 3D-teknik. Håkan Thorén, RAÄ

5.2. Digital drawing, photogrammetry and analogue measurement. Analysis and comparison of three methods for documentation of boats and shipwrecks.
Kristina Steen, NMM

5.3. 3D-scanning in museums. Marcin Klos, NMM, Gdansk

5.4. Photogrammetric 3D modeling of the ship find Paléhaven I in Oslo. Sven Ahrens og Rune Borvik, NMM

Publisert 25. juni 2014 14:13 - Sist endret 10. mars 2015 11:18