Skandinavia: ett, tre, eller mange?

Kulturhistorisk museums forskergruppe for vikingtid (ViS) inviterer til den åpne konferansen Skandinavia: Ett, tre, eller mange ved Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo. Konferansen arrangeres i samarbeid med Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo.

Hvor homogent var egentlig Skandinavia mot slutten av det første årtusen e.Kr., og hvor store var forskjellene fra tilgrensende områder? I dag ser vi Skandinavia som relativt ensartet kulturelt og samfunnsmessig, men var det slik i vikingtiden? Eller var regionene mer preget av sitt mangfold av kontaktflater og nettverk, også med områder utenfor Skandinavia? Hvilken rolle har de siste par århundrers nasjonale og patriotiske holdninger hatt for oppfatningen av at det finnes en «vikingkultur», og for synet på regionale og nasjonale særtrekk? Og skyldes forskjellene mellom de tre lands «vikingtid» landenes forskningstradisjoner? Konferansen vil undersøke disse spørsmålene innenfor områder som identitet, etnisitet, krigføring, bebyggelse, sjøfart og materiell kultur. Vekten vil ligge på temaer som kan undersøkes med et overveiende arkeologisk kildemateriale, men spesialister innen tilgrensende fag vil også delta.

Sesjon 1: Skandinavia: Forbundet av vann?

Sesjon 2: Etnisitet: Vi, dere, og dem?

Sesjon 3: Gårder og bygder, sentra og samfunn

Sesjon 4: Krig og krigere

Sesjon 5: Identitet: Essens eller prosess?

 

For full invitasjon og seksjonstekster se her (pdf)

For fullt program se her (pdf)

Påmeldingsskjema finner du her

 

NB! På grunn av stor pågang har vi flyttet til større lokaler, og konferansen vil nå bli avholdt i Auditorium 1, Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.

Konferansen går over tre dager, 3.–5. desember. Deltakelse, kaffe og lunsj alle dager er gratis.

Frist for påmelding er 8. november.

Kulturhistorisk museums forskergruppe for vikingtid (ViS): Dagfinn Skre, Brit Solli, Zanette Glørstad, Svein Gullbekk, Jan Bill, Frode Iversen, Unn Pedersen, Bernt Rundberget

Arrangør

Kulturhistorisk museum
Publisert 24. sep. 2014 12:23 - Sist endret 1. des. 2014 07:46