Museal indrevisjon

Hva kan man gjøre med et museum? Hva kan vi gjøre i vårt museum?

Museal indrevisjon vender blikket innover mot oss selv, og spør:

-   Hva er potensialet i museets kjernekompetanser?

-   Hva er det unike ved vår museumsinstitusjon?

-   Hvordan setter vi best i spill vår forvaltning, vår forskning og vår formidling?

-   Hvordan kan vi utvikle og innvikle nye innsikter, nye opplevelser, ny aktivitet og ny forskning, til glede og overraskelse for våre besøkende og samfunnet rundt oss?

Målet med MI er å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Vi møtes til frokost og diskuterer heftig og begeistret museumsinstitusjonen generelt, og det mangfoldige KHM spesielt.

Velkommen til Museal indrevisjon: med, om og ved KHM!

Tidligere

Tid og sted: 13. apr. 2018 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 26. jan. 2018 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 15. des. 2017 14:00 - 15:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon har som mål å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!

Tid og sted: 27. okt. 2017 09:00 - 10:30, Seminarrommet 3. etg, Historisk museum

Museal indrevisjon gjenoppstår fra dvalen! Målet med MI er å skape en uformell diskusjonsflate for alle museets ansatte rundt spørsmål som oppstår i skjæringspunktene mellom våre tre F'er: Forskning, forvaltning og formidling. Velkommen!