2014

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2014 14:15 - 16:00, Historisk Museum

Paul Wenzel Geissler, Department of Social Anthropology, University of Oslo.

Tid og sted: 27. nov. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum
Tid og sted: 20. nov. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum

Professor Jørgen Christian Meyer ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB, snakker om arkeologi, kulturarv og politikk i et syrisk-norsk forskningsprosjekt.

Tid og sted: 23. okt. 2014 14:15 - 16:00, Historisk museum

Førsteamanuensis i arkeologi, Marianne Vedeler snakker om forsknings- og utstillingsprosjektet "Ta det personlig".

Tid og sted: 9. okt. 2014 14:15 - 25. sep. 2014 16:00, Historisk museum

Hva skjer med kulturarv når det er krig, eller samfunnet går i oppløsning? Hva er egentlig kulturarv? Noen definisjoner og avgrensninger er nødvendig. Og hva er forresten krig? Også her nødvendig å klargjøre hva vi snakker om. Hva gjør verdenssamfunnet for å gi kulturarv beskyttelse i krig? Hva finnes av internasjonale regler og avtaler? Og hvor står Norge? Hva er Blue Shield, og hva kan vi som fagfolk bidra med for å redde kulturarv som trues av ødeleggelse?

Tid og sted: 4. sep. 2014 14:00 - 16:00, Møterom, 3 etg. SENK

Dramaturgiske innganger og performative verktøy i utstillingskonsept.

Med Seksjonssjef for Utstillings og publikumsseksjonen, Inger Astri Kobbevik.

Tid og sted: 28. aug. 2014 13:00 - 14:30, Møterom, 3 etg. SENK

I desember 2015 åpner utstillingen ‘Kollaps’ på KHM. Etter planen blir dette den første av tre nye ‘kjerneutstillinger’ som vil erstatte de eksisterende utstillinger på 1. etasje av Historisk Museum.