Analyser

Utvalget har faste møter annenhver måned der innkomne søknader behandles. Søkere må regne med 3 ukers behandlingstid på søknaden. For retningslinjer og søknadsskjema, se menyen til høyre.

 

Siste frist for innsending av søknader høsten 2017 er: 22. november.

Frister for innsending av søknader våren 2018 er: 24. januar, 21. mars og 23. mai.

 

 

For informasjon om tilgang til materiale, vennligst kontakt: magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad (arkeologi), magasinforvalter Anette Sættem (mynt og klassisk arkeologi), eller seksjonsleder Gro Birgit Ween (etnografi).

 

For andre spørsmål, kontakt: Lene Melheim.

Publisert 8. des. 2016 15:08 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10