Analyser

Utvalget har faste møter annenhver måned der innkomne søknader behandles.

  • Søkere må regne med 3 ukers behandlingstid på søknaden.
  • For retningslinjer og søknadsskjema, se menyen til høyre.
  • Frister for innsending av søknader våren 2018 er: 24. januar, 21. mars og 23. mai.
  • For informasjon om tilgang til materiale, vennligst kontakt:

- Magasinforvalter Hanne Lovise Aannestad (arkeologi),

- Magasinforvalter Anette Sættem (mynt og klassisk arkeologi), eller 

- Seksjonsleder Gro Birgit Ween (etnografi).

 

For andre spørsmål, kontakt: Lene Melheim.

Publisert 8. des. 2016 15:08 - Sist endret 20. mars 2018 13:59