Deltakere i Ta det personlig – historier om personlig utsmykning

Navn Telefon E-post Emneord
Katherine Elliott Universitetslektor +47-22859927 katherine.elliott@khm.uio.no Utstillinger, Museumspedagogikk
Ann Zanette Tsigaridas Glørstad Førsteamanuensis +47-22851971 a.z.t.glorstad@khm.uio.no Arkeologi
Ellen C. Holte Overingeniør +47-22859935 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Tereza Kuldova Forsker +47-22859375 tereza.kuldova@iakh.uio.no Sosialantropologi, India, Materiell kultur, Hierarki, Mote, Håndtverk, Sosial endring, Kommodifisering, Verdi, Estetisk økonomi, Motorsykkel subkultur, Kriminologi, Gjenger, Organisert kriminalitet, Design, Subkultur
Hartmut Kutzke Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 (mob) hartmut.kutzke@khm.uio.no Konservering, farger og pigmenter, kjemiske analyser, kunstteknologi, Vitenskapshistorie
Kjersti Larsen Professor +47-22859968 kjersti.larsen@khm.uio.no Sosialantropologi, Etnografi, Indiske hav, Sør-Sudan, Islam, Ritualer og kosmologi, Religion, Mobilitet og migrasjon, Kjønn, Identitet, Performativitet
Ingunn Marit Røstad Førsteamanuensis +47-22859622 i.m.rostad@khm.uio.no Arkeologi, smykker
Margrete Figenschou Simonsen Forsker +47-22851939 +47-97428876 (mob) m.f.simonsen@khm.uio.no Arkeologi, Bosettingsarkeologi, Flateavdekking, Gjenstandskunnskap, Kulturminneloven, Forskningsformidling, Gravskikk i yngre bronsealder og eldre jernalder, Steinalderteknologi
Mona Bramer Solhaug Professor emeritus +47-22859595 monabso@extern.uio.no Kunsthistorie, Middelalder, Kirkekunst, Stavkirker, Kirkeruiner, Innredning og utsmykning, Døpefonter, Kunstvitenskap, Emaljer
Mona Karlsen
Marianne Vedeler Professor +47-22859569 98654089 marianne.vedeler@khm.uio.no Arkeologi, Klær og tekstiler, smykker, Middelalder, vikingtid, Samlingsforvaltning, Gjenstandskunnskap
Einar Østmo Professor emeritus +47-22859941 einaro@extern.uio.no
Hanne Lovise Aannestad Overingeniør +47-22859980 40551565 (mob) h.l.aannestad@khm.uio.no Arkeologi, vikingtid, jernalder, museologi, Arkeologiske gjenstander og samlinger, samlingsforvaltning