Deltakere i Trends and Breaks in Stone Age History

Navn Telefon E-post Emneord
Axel Johan Mjærum Førsteamanuensis +47-22859461 +47-91775841 (mob) a.j.mjarum@khm.uio.no Arkeologi
Lars Sundström
Annette Solberg
Birgitte Bjørkli Rådgiver +47-22859805 95759238 (mob) 95759238 birgitte.bjorkli@khm.uio.no Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling
Synnøve Viken Rådgiver +47-97581648 (mob) synnove.viken@khm.uio.no
Jo-Simon Frøshaug Stokke Rådgiver j.s.f.stokke@khm.uio.no
Steinar Kristensen Senioringeniør +47-22859676 +47-90178298 (mob) steinar.kristensen@khm.uio.no Arkeologi, Feltdokumentasjon, GIS, Intrasis, Drone, Jernalder, Brettspill, Fotogrammetri, RTI, Databaser, MUSIT