print logo

Samlingene

Samlingene i Kulturhistorisk museum er bygget opp over snart 200 år. Dette er landets desidert største samling av gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder funnet i Norge.

Samlingen består av kirkekunst, runeinnskrifter, mynter og andre betalingsmidler, ordener og medaljer, en antikksamling og etnografiske gjenstander. 

To mumiekister, og et mumiedeksel, palestinske gravportretter og jødiske gravskrifter, og ellers gjenstander av keramikk, metall, glass og stein fra forskjellige perioder. Antikksamlingen er mangeartet og består av 3600 gjenstander. 

Det finnes 55 000 gjenstander i etnografisk samling. Den favner bredt og inneholder blant annet en kongedrakt fra Liberia, kroppsmaske fra Mosambik, samisk kunsthåndverk og japanske masker.

I dag rommer samlingen over en kvart million objekter fra hele verden og alle historiske epoker. Blant objektene som har kommet til i årenes løp er blant annet Fridtjof Nansen og Roald Amundsens samlinger av medaljer og ordener.

Antiqvitetskommissionen ble opprettet av Selskabet for Norges vel i 1811 for blant annet å samle inn oldsaker funnet i Norge. Dette ble begynnelsen til Universitetets Oldsaksamling, som på 1800-tallet vokste til en omfattendesamling av oldsaker og middelaldergjenstander, spesielt kirkekunst.

Dette arkivet rommer norske runeinnskrifter fra så tidlig som midt på 100-tallet og fram til 1400- og 1500-tallet.