Egyptsamlingen

KHMs Egyptsamling inneholder større gjenstander som mumiekister og mindre objekter som mumifiserte dyr, figurer av tre, bronse og keramikk, ushabtier, brukskeramikk, gravgods, skarabéer, smykker, pilspisser av flint, tekstiler og papyri. 

Egyptisk skulptur. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Ellen C. Holte

De fleste gjenstandene i KHMs Egyptsamling er en gave fra kong Oscar II av Sverige-Norge. Oscar II tok i likhet med en rekke andre europeiske statsoverhoder imot funn fra Kongenes dal etter den oppsiktsvekkende oppdagelsen av de rike faroniske gravene. Overføringen fra Egypt fant sted i 1893, da den egyptiske staten, som besatt enorme mengder egyptiske oldsaker som trengte ivaretagelse og konservering, valgte å dele med seg av ansvaret for gjenstandene, og skjenket gaver til stater med godt etablerte museer. Allerede året etter hadde Oscar II sett til at Etnografisk museum i Oslo fikk halvparten av den egyptiske gaven, som nå utgjør hovedbestanddelen av KHMs Egyptsamling. I tillegg har det tilkommet andre donasjoner, spesielt fra private personer som tidlig på 1900-tallet besøkt Egypt.

Publisert 18. feb. 2015 13:55 - Sist endret 19. okt. 2015 09:52