Professor Fredrik Barth til minne

Professor Fredrik Barth født 22. desember 1928, døde natt til søndag, den 24. januar i Oslo.

Fredrik Barth på Jubileumssymposium "Etnografisk museum 150 år" 2007.   ©Kulturhistorisk museum, UiO/Lill-Ann Chepstow-Lusty

Barth spilte en helt vesentlig rolle i etableringen av sosialantropologi som fag i Norge og ble utnevnt til professor i faget i 1965. Han var i ulike perioder tilsatt både ved universitetet i Oslo og ved universitetet i Bergen.

Barth tiltrådte stillingen som professor ved Etnografisk museum ved Universitetet i Oslo i 1974 og overtok da også vervet som bestyrer. Som museumsbestyrer arbeidet han aktivt for at museet skulle «gi publikum bevissthet om kulturvariasjon og menneskelivets mangfoldighet».

Karakteristisk for hans vitenskapelige virke er derfor nettopp betydningen av å forstå variasjonsbredden i menneskelige kultur- og samfunnsformer innenfor en global ramme. Han vektla etnografiske feltarbeid som faget særegne forskningsmetode. Denne faglige innretningen la også grunnlaget for hans teoretiske og etnografisk bidrag til den pågående internasjonale samfunnsforskningen.

Av Kjersti Larsen, professor ved Kulturhistorisk museum, Etnografisk avdeling​
 

Fredrik Barth har omvisning for studenter i Etnografisk museum 1998.
©Kulturhistorisk museum, UiO/Ann Christine Eek.


 

 

Publisert 29. jan. 2016 15:43 - Sist endret 14. feb. 2016 14:34