Metallsøking

Privat metallsøking har de siste årene fått et stort omfang, og antallet metallsøkerfunn som leveres til Kulturhistorisk museum har økt kraftig de siste årene.

Metallsøking er ikke nevnt i kulturminneloven, men aktiviteten kan komme i konflikt med denne. Lovens formål er bl.a. å beskytte kulturminner mot skadelige inngrep.

Kulturhistorisk museum har derfor utarbeidet en egen policy for privat metallsøking, som er tilgjengelig her. Vi er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom metallsøkerne og kulturminneforvaltningen. Kulturhistorisk museum har derfor i tillegg laget en veiledning for metallsøkere, en Mønsterpraksis.

Aktuell bok

Metallsøkerfunn utgjør en stadig større andel av de såkalte løsfunnene. Boken Pløyejord som kontekst ser inngående på sammenhengen mellom slike gjenstander og funnomstendighetene. Spørsmål som stilles er bl.a. hvordan det vitenskapelig materialet kan sikres og hva som kan gjøres for å utnytte potensialet i dette bedre. Antologien har bidrag fra 11 forskere fra fire land.

Boken kan bestilles fra Portal forlag eller kjøpes ved direktesalg i museumsbutikken i Kulturhistorisk museum. Pris kr. 349,-.

Publisert 3. juni 2016 09:12 - Sist endret 11. juli 2016 13:14