print logo

Arkeologisk feltarbeid 2014

Feltsesongen 2014 er avsluttet!

Takk for innsatsen til alle som har bidratt ved årets utgravninger!

Informasjon om feltsesongen 2015, om søknadsprosedyrer m.v., vil komme her etter hvert. Attester for årets sesong vil bli sendt ut i tiden som kommer (vær obs på at ikke alle nødvendigvis får den i posten på samme dato.)

 


 

Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert og interessert i feltarbeid kan du hente ned og fylle ut søknadsskjema når som helst i løpet av året og sende inn. Vi oppfordrer deg uansett til å sende inn så raskt som mulig. Feltsesongen har de senere årene strukket seg fra slutten av april til ut oktober, men det forekommer av og til feltarbeid også utenfor dette tidsrommet.

Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som feltleder innebærer også for- og etterarbeid.

Søknadsskjema finnes i to varianter; ett for utfylling på skjerm og ett for utskrift hvis man foretrekker det (begge skal kunne brukes manuelt). Ved utfylling på skjerm må du lagre søknaden og sende den som vedlegg i en mail til postmottak@khm.uio.no. Husk også å vedlegge CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse). Søknad pr. post sendes til Kulturhistorisk museum, Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo (merket "arkeologisk feltarbeid") evt. leveres i ekspedisjonen i St. Olavs gate 29.

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant (arkeologisk) tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Vedlegg bare nye attester fra andre arbeidsgivere dersom du tidligere har arbeidet for oss og/eller har levert attester i forbindelse med tidligere søknader. Kopier av dokumentene blir lagret i UiOs digitale arkiv og standard personopplysninger blir registrert i Arkeologisk seksjons personaldatabase for feltarbeid. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Ikke send inn mer enn ett skjema i løpet av året. Ønsker du å oppdatere opplysningene på feltsøknaden gjennom sesongen dersom det oppstår endringer av betydning, eller vil melde din interesse for spesielle prosjekt, send oss en e-mail. Mailene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-mail kan du ringe 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Gratis PDF-lesere for søknadsskjem: Acrobat Reader | Nuance PDF Reader

E-mail: arkeologi-adm@khm.uio.no
Tlf.: 22 85 19 22

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 13. jan. 2015 13:31