Arkeologisk feltarbeid 2017

Maskinelle og manuelle metoder ved utgravning av gravrøys i Telemark.

Finpuss med spader og graveskjeer på gravhaugen etter at grovarbeidet med gravemaskinen er unnagjort. Stedet er Solum i Skien kommune, Telemark, hvor flere fornminner måtte vike for ny riksvei.

Fra venstre Katrine J. Fimreite, Hilde M. S. Melgaard og Tone Bergland. Les mer om utgravningen på Norark.no.

Foto: Camilla C. Wenn/Kulturhistorisk museum

Feltsesongen 2017

Utgravningslederstillinger (søknadsfrist 22. februar):

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes: Utgravningsleder

Dobbeltspor Dilling: Utgravningsledere

KHM forvaltningsgravninger: Utgravningsledere

Generell utlysning av feltarbeid for 2017 vil komme i løpet av februar. Det vil også i år bli elektronisk innlevering av søknad (Easycruit). Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

 


Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som utgravningsleder eller feltleder innebærer også for- og etterarbeid. Husk å vedlegge en lettforståelig CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse).

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant arkeologisk tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Vedlegg bare nye attester fra andre arbeidsgivere dersom du tidligere har arbeidet for oss og/eller har levert attester i forbindelse med tidligere søknader. Kopier av dokumentene blir lagret i UiOs digitale arkiv og standard personopplysninger blir registrert i Arkeologisk seksjons personaldatabase for feltarbeid. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Ikke send inn mer enn en søknad pr. år. Send e-mail dersom det er oppdateringer av betydning du vil gi beskjed om. Mailene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-mail kan du ringe 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, men feltarbeid også utenfor dette tidsrommet kan forekomme. Tilsettinger skjer gjennom hele sesongen. Tilbud om arbeid formidles til den enkelte direkte.

E-mail: arkeologi-adm@khm.uio.no
Tlf.: 22 85 19 22

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 7. feb. 2017 16:21