Arkeologisk feltarbeid 2017

Maskinelle og manuelle metoder ved utgravning av gravrøys i Telemark.

Finpuss med spader og graveskjeer på gravhaugen etter at grovarbeidet med gravemaskinen er unnagjort. Stedet er Solum i Skien kommune, Telemark, hvor flere fornminner måtte vike for ny riksvei.

Fra venstre Katrine J. Fimreite, Hilde M. S. Melgaard og Tone Bergland. Les mer om utgravningen på Norark.no.

Foto: Camilla C. Wenn/Kulturhistorisk museum

Feltsesongen 2017

* Utgravningsledere (søknadsfrist 27. mars):

Til utlysningen her.

Merk: Hvis du opplyser i søknaden om at den også gjelder for en eller flere av stillingskategoriene i den generelle utlysningen (se under), så trenger du ikke legge inn en ny søknad der for dette. Da gjelder den begge steder.

* Feltledere, assisterende feltledere, feltassistenter (søknadsfrist 30. september):

Til utlysningen her.

Merk: Søknadsfristen er satt sent fordi vi rekrutterer personell gjennom hele sesongen. Men ønsker du å komme tidligst mulig i betraktning, så er det ingen grunn til å utsette søknaden. Registrer den i så fall helst innen 27. mars. Søknaden er gyldig for hele feltsesongen.


Generelt om feltsøknaden

Hvis du er kvalifisert kan du søke feltarbeid. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for. Stilling som utgravningsleder eller feltleder innebærer også for- og etterarbeid. Husk å vedlegge en lettforståelig CV og evt. andre dokumenter (begrens antall og filstørrelse).

I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det bli foretatt lønnsplassering. Relevant arkeologisk tjenesteansiennitet må derfor dokumenteres. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt, og brukes ikke i andre sammenhenger enn i forbindelse med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Send e-mail dersom det er oppdateringer av betydning du vil gi beskjed om. Mailene blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunner ikke alltid besvart. Hvis du ikke har tilgang til nett/e-mail kan du ringe 22 85 19 22.
De som får tilbud om deltakelse på prosjektene vil bli kontaktet.

Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, men feltarbeid også utenfor dette tidsrommet kan forekomme. Tilsettinger skjer gjennom hele sesongen. Tilbud om arbeid formidles til den enkelte direkte.

E-mail: arkeologi-adm@khm.uio.no
Tlf.: 22 85 19 22

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 10. nov. 2012 15:54 - Sist endret 8. mars 2017 15:31