Arkeologisk feltarbeid 2017

Linker til oversikter over feltarbeid i høyre marg [foreløpig ikke klare]. Søknad sendes innen angitte frister.

Oversiktene er utskrifter fra vårt planleggingsverktøy og er sortert på 'status' og 'fylke' (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder). Status 'Kommer' betyr at alle formaliteter ennå ikke er på plass, men at prosjektet med stor sannsynlighet blir realisert. 'Ok/ klar' betyr at formalitetene er i orden for gjennomføring av prosjektet. Kategoriene sier ikke noe om at tildeling av arbeid er foretatt. Også for prosjekter som 'Pågår' kan det være ubesatte stillinger.

Det tas forbehold om at prosjekter kan bli avlyst eller utsatt, få endret varighet, endret personellbehov, o.l. Listene som er linket fra denne siden oppdateres uavhengig av publiseringsdatoene nederst på denne siden.

Emneord: Utlysninger Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 25. jan. 2017 15:26 - Sist endret 3. apr. 2017 13:09