Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved KHM har ca. 4-5 møter i året. I LAMU sitter 2 representanter for arbeidsgiver og 2 representanter for arbeidstakersiden (lokalt hovedverneombud og en repr. valgt av og blant de andre lokale verneombudene). Lederrollen går på omgang mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden i 1-årsperioden. Områdeleder for EA-sentrum møter fast som observatør. HMS-koordinator er utvalgets sekretær.

Medlemmer LAMU KHM

Fra arbeidsgiversiden:
Karsten Aase-Nilsen
Karl Kallhovd

Fra arbeidstakersiden:
Ralfs Znotins
Anja Mansrud
Vara: Steinar Kristensen

Fra EA-sentrum:
Ken Jansen

Utvalgets sekretær er Jan S. Jensen.

Saker til LAMU

Dersom ansatte ønsker å fremme saker til LAMU kan disse sendes til LAMUs sekretær, Jan S. Jensen, til verneombudenes fellesliste (verneombud@khm.uio.no) eller direkte til et av verneombudene.

Velferdsmidler

Ansatte, enkeltpersoner eller grupper, kan søke om midler til tiltak som gjelder alle ansatte ved KHM. Søknader behandles to ganger i året, søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknad sendes velferdsutvalget v/Jan S. Jensen. Les mer om velferdsmidlerher.

Publisert 19. aug. 2015 10:24 - Sist endret 20. aug. 2015 10:21