Verneombud

Ralfs Znotins er ledende verneombud ved KHM. Vara er Anja Mansrud.

Verneombud ved KHM for perioden 2016-2018

Verneområde Verneombud Vara

Seksjon for administrative støttetjenester - SAS

Mari Liss Swan Lars Martin Hanssen
Utstillings- og publikumsseksjonen - UPS

Ingvild S. Andreassen

Elisabeth Vogt
Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi - SENK Ralfs Znotins Arne Perminow
Seksjon for samlingsforvaltning - SF Anne Britt Halvorsen Rameshan Devarajah

Arkeologisk seksjon - AS

Jan Bill Hanne Aannestad
FUN/kontor

Anja Mansrud

Camilla C. Wenn
FUN/felt Gaute Reitan Julian Robert Post Martinsen

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt i tråd med regelverket, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Verneombudene velges for en periode på 2 år. Ved KHM har vi åtte verneområder: Administrasjon og stab, Dokumentasjonsseksjonen, Konserveringsseksjonen, Arkeologisk seksjon, Utstillings- og publikumsseksjonen, Fornminneseksjonen, Etnografisk seksjon og Felt.

Kontakt

Verneombudene kan kontaktes enkeltvis (se kontaktinformasjon i listen over), eller man kan sende mail til felleslisten: verneombud@khm.uio.no

Valg av verneombud

Verneombudene velges for to år av gangen. Det samme gjelder for varafunksjonen.

Forskrift om valg av verneombud (Lovdata, se §2)

 

 

 

Publisert 19. aug. 2015 11:52 - Sist endret 27. okt. 2017 13:10