Hege Damlien

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47-22851948
Mobiltelefon +47-95169877
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, Hunter-gatherers, Colonization, Cultural transmission

Publikasjoner

 • Damlien, Hege (2016). Eastern pioneers in westernmost territories? Current perspectives on Mesolithic hunter-gatherer large-scale interaction and migration within Northern Eurasia. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  419, s 5- 16 . doi: 10.1016/j.quaint.2014.02.023
 • Damlien, Hege (2015). Striking a Difference? The effect of knapping techniques on blade attributes. Journal of Archaeological Science.  ISSN 0305-4403.  63, s 122- 135 . doi: 10.1016/j.jas.2015.08.020
 • Damlien, Hege (2013). Administrative erfaringer og prosjektevaluering, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  2.  s 16 - 22
 • Damlien, Hege (2013). Innledning, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  1.  s 8 - 15
 • Damlien, Hege (2013). Kulturhistorisk bakgrunn og faglige problemstillinger, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  3.  s 23 - 30
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2013). English summary E18 Bommestad-Sky, In Steinar Solheim & Hege Damlien (ed.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  20.  s 304 - 305
 • Damlien, Hege (2011). Kunnskaper i grenseland? : elvemøtet i Åmot (Hedmark) som arena for råstoff- og teknologiske strategier i sen steinbrukende tid. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  13, s 31- 45
 • Damlien, Hege (2010). Bjørkeli- en mellommesolittisk lokalitet, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.1.  s 236 - 265
 • Damlien, Hege (2010). Referansesystem for littiske råstoff, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 2.5.  s 50 - 66
 • Damlien, Hege (2010). Rødstranda- en lokalitet med funn og strukturer fra senmesolitikum til merovingertid, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.6.  s 405 - 456
 • Damlien, Hege (2010). Stene nedre- en knakkeplass fra steinbrukende tid, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.4.  s 310 - 311
 • Damlien, Hege (2010). Stene terrasse- en mellommesolittisk og senmesolittisk lokalitet med boligstruktur, ildsted og kokegroper, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.3.  s 276 - 309
 • Damlien, Hege (2010). Terrasselokalitetene øst for Rena elv. Innledning, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.  s 232 - 235
 • Damlien, Hege (2010). Thingnæs- en senmesolittisk transittboplass, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.2.  s 266 - 275
 • Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2010). Utgravningsmetode, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 2.6.  s 67 - 75
 • Damlien, Hege & Persson, Per (2010). Stræten en siltlokalitet, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.2.4.  s 179 - 185
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 4.  s 457 - 520
 • Damlien, Hege (2007). Jernframstillingsplasser i Gråfjellområdet, I: Bernt Rundberget (red.),  Jernvinna i Gråfjellområdet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-031-8.  3.
 • Rundberget, Bernt & Damlien, Hege (2007). Kullgroper og kullproduksjon i Gråfjellområdet i Hedmark. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 155- 170

Se alle arbeider i Cristin

 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (red.) (2013). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2017). Fra massemateriale til teknologisk tradisjon.
 • Damlien, Hege (2017). Hege Damlien: Technology as human social tradition. Cultural transmission among hunter-gatherers. Origins of Human Behavior and Culture 7. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  50(1), s 92- 95 . doi: 10.1080/00293652.2017.1282540
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Utviklingen i håndverkstradisjoner i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum- et interregionalt perspektiv.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2017). Modes of change. Exploring demographic and technological transitions in Mesolithic Southern Norway..
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2016). Introduction to the chaîne opératoire approach in lithic studies.
 • Damlien, Hege (2016). Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500-7500 cal. BC).
 • Damlien, Hege (2016, 12. august). De som kom da isen gikk. Norske steinalderhåndverkere ble påvirket av innvandring fra øst.  Morgenbladet (spalte: Doktoren svarer).
 • Damlien, Hege (2016, 19. august). Dette avslører steingammel østeuropeisk innvandring.  VG.
 • Damlien, Hege (2016, 19. august). Disse steinene forteller om innvandring i steinalderen. [Internett].  Forskning.no.
 • Damlien, Hege (2016). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4), s 13- 17
 • Damlien, Hege (2016, 23. august). Steinalder i Rogaland. [Radio].  NRK P1 Rogaland.
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie & Kalninsh, Marcis (2016). Lithic technology and communication in Stone Age Latvia.
 • Damlien, Hege (2015). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel?.
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2015). Regionality in the making? Technology and social networks during the Middle Mesolithic of southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2015). Exploring the Middle Mesolithic coastal settlement of southeastern Norway.
 • Damlien, Hege (2014). Fra pioner til..? Et teknologisk perspektiv på pionerfasen i Sør-Norge og det som fulgte etterpå.
 • Damlien, Hege (2013). Breaking stone without striking it. Sosial praksis og regional tilhørighet i sørnorsk pionerfase.
 • Damlien, Hege (red.) (2013). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2012. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Damlien, Hege (2013). Eastern Pioneers in westernmost territories? New Perspectives on Mesolithic Hunter-Gatherer large scale interaction and migration within Northern Eurasia.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2012). Fra jeger til bonde. Arkeologiske utgravninger kaster nytt lys over Nesoddens forhistorie.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 5- 12
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.
 • Melvold, Stine Annette & Damlien, Hege (2007). Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 22. juni 2017 12:22