Ingar Mørkestøl Gundersen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilde av Ingar Mørkestøl Gundersen
English version of this page
Telefon +47-22859471
Mobiltelefon +47-99038262
Rom 404
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Faglig interesse og spesialisering innenfor utmarksarkeologi, jernteknologi, klimaarkeologi, bosetningshistorie og overordnede utviklingstrekk i Nord-Europa i eldre jernalder. I min forskning har jeg sett nærmere på relasjonen mellom det fremvoksende romerske imperiet og de nordeuropeiske samfunnene i eldre jernalder, med særskilt fokus på handelsmekanismer, diplomati, endret gravskikk og forekomsten av romersk import. Kildekritiske forhold ved bruken antikke skriftlige kilder i arkeologisk forskning tillegges stor vekt. Sentralt i fortolkningsmodellene er hvordan kulturkollisjonen mellom nord og sør fremprovoserte store grunnleggende endringer i så vel gjenstandsmaterialet som samfunnsorganiseringen. De senere år har jeg i større grad jobbet i gråsonen mellom klimahistorie og arkeologi, og analysert hvordan klimaendringer i jernalder har virket inn på bosetnings- og samfunnsutvikling på det indre Østlandet. Særskilt kompetanse på flom- og bosetningsarkeologi i Gudbrandsdalen. Gjennom samarbeidsprosjektet Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times har jeg bidratt til å sette søkelys på teknologiutveksling mellom Baltikum og Skandinavia i jernalder og senmiddelalder/etterreformatorisk tid. Komparative analyser av jernvinna og tidlig-industriell jernfremstilling har stått sentralt.

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i arkeologi i 2007. I 2001 hadde jeg studieopphold ved Cardiff University, hvor jeg studerte keltisk og angelsaksisk arkeologi. Parallelt med studiene hadde jeg rekke engasjementer som feltarkeolog. Etter studiene fulgte en rekke engasjementer i Akershus og Sogn og Fjordane fylkeskommuner, men har fra 2010 vært tilknyttet Kulturhistorisk museum som både forsker, saksbehandler, rådgiver og avdelingsleder. Prosjektleder for "E6 Gudbrandsdalen" fra 2011-2014.

Jeg har hatt en rekke tillitsverv opp gjennom årene, blant annet som leder av Forskerforbundets forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark).

Utdanning

  • 2007 Arkeologi hovedfag, Universitetet i Oslo
  • 2001 Celtic Britain and Ireland, Iron Age Britain og Early Anglo-Saxon Archaeology, University of Wales
  • 2001 Arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo
  • 1999 Klassisk arkeologi mellomfag, Universitetet i Oslo

Samarbeid

University of Latvia. Technology transfer: http://www.lvi.lv/techtrans/en/start.html

Verv

2016-         Varamedlem for teknisk-administrativt ansatte i styret på Kulturhistorisk museum

2012-2014 Leder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2010-2012 Nestleder, Fagpolitisk forening for midlertidig ansatte arkeologer (maark/Forskerforbundet)

2004 Studentrepresentant i styret ved Institutt for Arkeologi, Kunsthistorie og Konservering, UiO.

2003-2004 Medlem av Fagutvalget på Arkeologi, UiO.

 

Emneord: Eldre jernalder, Tidlig-industriell jernfremstilling, Jordbrukskultur, Bosetningsarkeologi, Jernfremstilling, Romersk import, Masovnsteknologi, Utmarksarkeologi, Kullfremstilling, Romertid, Jernvinne, Arkeologi Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endret 9. okt. 2017 11:14