Marianne Hem Eriksen

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilde av Marianne Hem Eriksen
English version of this page
Telefon +47-22851928
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

2017-2018: Gjesteforsker ved McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge

Fra oktober 2017: Førstamanuensis ved Kulturhistorisk Museum, UiO

***

Tidligere og pågående forskningsprosjekter

Mitt pågående forskningsprosjekt, Archaeology of Dwelling, er finansiert av Norges forskningsråd/Marie Curie Actions COFUND-ordning, og University of Cambridge og UiO er vertskap for prosjektet. Prosjektet springer ut av et åpenbart paradoks: Hvordan kunne en spesifikk bygningsform – det treskipede langhuset – overleve i Skandinavia i nesten tre tusen år; fra eldre bronsealder (1700-500 f.v.t.) gjennom jernalder (500 f.v.t. – 1050 e.v.t.), samtidig som skandinaviske samfunn gjennomgikk dyptpløyende sosiale, ideologiske og politiske endringer? Prosjektets hovedmål er å bruke det treskipede langhuset som et prisme for å undersøke dynamikken og spenningsforholdet mellom, på den ene side, samfunn som gjennomgår storskala sosial omveltning; og på den andre, konservatismen og motstandsdyktigheten i det bygde rom gjennom lang tid.

I forbindelse med NFR-prosjektet har jeg også arbeidet med deponeringen av spedbarn og småbarn i våtmarksområder og i bosetninger i Nord-Europa i det første årtusenet e.v.t.

PhD-prosjektet mitt (Portals to the Past: An archaeology of doorways, dwellings, and ritual practice in Late Iron Age Scandinavia) undersøkte et spesifikt, ladet arkitektonisk element – døren – i bosetninger i skandinavisk yngre jernalder, ca. 550-1050 e.v.t. Arbeidet presenterte en ny, syntetiserende oversikt over hus fra yngre jernalder i Norge. Gjennom sosialt orienterte perspektiver på bygningene, ble sammensetningen av husholdet og husholdets forhold til sosialt rom undersøkt. Metodiske perspektiver innebar bl.a. access analysis, analyser av bevegelse i det bygde rom, etc. Resultatene av prosjektet var blant annet at yngre jernalders skandinaver brukte dører og egne dør-lignenede konstriksjoner for å kommuniser med dødsriket (publisert i Archaeological Dialogues, 2013). Jeg undersøkte også hvordan arkitektur skaper kroppslig opplevde føringer for hva slags adferd som er sosialt akseptabel (kommer som et kapittel ved Berghahn) og diskuterte døren som en juridisk grense (publisert i Viking Worlds, Oxbow, 2015).

Nylig publiserte jeg en artikkel som bygger videre på et aspekt ved doktoravhandlingen, nemlig praksisen ved å begrave hus i Skandinavia i det første årtusenet e.v.t. (publisert i European Journal of Archaeology, 2016). Denne forskningen er også omtalt av Apollon – UiOs forskningsmagasin.   

En rekke av mine publikasjoner kan lastes ned fra min academia.edu-side.

En omskrevet og omarbeidet versjon av  doktorgradsavhandlingen kommer som en monografi ved Cambridge University Press i 2019: Architecture, Society and Ritual in Viking Age Scandinavia: Doors, dwellings, and domestic space.

 

Utdanning og arbeidserfaring

10/2017- Førsteamanuensis ved KHM, UiO
2017-2018 Visiting Fellow, University of Cambridge
12/2016-9/2017 Post doc, FRIPRO Mobilitetsstipend
2016 Førsteamanuensis (vikar) ved IAKH, UiO
2015-2016 Gjennomføringsstipendiat ved IAKH, UiO
2015 Pedagogisk basiskompetanse ved UV, UiO
2013 Gjesteforsker ved Institute of Archaeology, University College London
2012-2015

Doktorgradsstipendiat ved UiO

2007-2011 Feltarkeolog for bl.a. KHM, NIKU og Akershus fylkeskommune
2008-2010 Master ved UiO: Between the Real and Ideal

 

Priser og utmerkelser

2017- Medlem av Akademiet for Yngre Forskere
2017- Research Fellowship, Clare Hall, Cambridge (fra 1. oktober 2017)
2016

Hans Majestet Kongens gullmedalje for vitenskapelige arbeider av fremragende, yngre forskere

2015 FRIPRO Mobilitetsstipend finansert av Norges Forskningsråd og Marie Skłodowska-Curie Actions

 

Internasjonalt samarbeid

  • 2017-2018 er min primære arbeidsplass ved McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge
  • Jeg er medlem av styringsgruppen for forskningsprosjektet The Viking Phenomenon, ledet av Prof. Neil Price, Uppsala Universitet
  • De siste årene er jeg blitt invitert til å holde gjesteforelesninger blant annet i Berlin, Athen, Uppsala, Chester, Roma, Reading, Cambridge og Oxford.
Emneord: Arkeologi, Materiell kultur, Jernalder, Yngre jernalder, Eldre jernalder, Vikingtid, Bronsealder, Bosetning, Mentalitet i fortiden, Teori og metode, Sosialarkeologi Unable to resolve component 'person:publications'
Publisert 6. nov. 2017 16:49 - Sist endret 4. apr. 2018 15:05