Mari Arentz Østmo

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilde av Mari Arentz Østmo
English version of this page
Telefon +47-22859845
Mobiltelefon +47-97128410 97128410
Brukernavn
Besøksadresse Frederiksgate 3 1 etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Arbeidsområder

Jeg jobber for tiden som prosjektmedarbeider ved Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, et forskningsprosjekt ledet av Professor Dagfinn Skre. Utgravningene på Avaldsnes i Karmøy kommune er prosjektets hovedaktivitet og som prosjektmedarbeider har jeg overordnet ansvar for utgravningsvirksomheten, med både planlegging og gjennomføring av feltarbeidet, prøvetaking, katalogisering og rapportarbeid. Etter to somre med feltarbeid, jobber jeg nå med katalogisering av gjenstander samt bearbeiding og tolkning av utgravningsdata.

Faglige interesser

Både under utdanning og senere, har jeg jobbet mest med jernalderarkeologi, i hovedsak med flateavdekking og graver. Jeg interesserer meg for identitet, tilhørighet, bosetning og gravskikk.

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • Utgravningsleder E18prosjektet Gulli-Langåker 2009-2011, KHM
 • Prosjektmedarbeider Forprosjekt Avaldsnes 2007-2009, IAKH
 • Feltleder, Fornminneseksjonen 2007, KHM
 • Feltleder E18-prosjektet Bommestad-Langåker 2005-2007, KHM
 • Feltleder E18-prosjektet Kopstad-Gulli 2004, KHM

Utdanning

Hovedfag (cand. philol.) i arkeologi ved Universitetet i Oslo våren 2005 med oppgaven «Tilhørighet i tid og rom- om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen»
 

Emneord: Arkeologi, Jernalder, stipendiat arkeologi

Publikasjoner

Publikasjoner

Vitenskapelig

Østmo, Mari Arentz (2008) Gravfelt og bygdefellesskap i jernalderens Vestfold. I B. Rundberget og F.-A. Stylegar (red.), Jernvinna på Agder. Jernvinneseminaret i Sirdal 25.-26. oktober 2007. Artikler utgitt i anledning Jan Henning Larsens 60-årsdag. s 123-131. Vest-Agder Fylkeskommune, Regionalavdelingen og Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.


Gjerpe, Lars Erik og Mari Arentz Østmo (2008) Seierstad 6- Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. I L.E Gjerpe (red.),  Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Varia 72, s 29-52, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Gjerpe, Lars Erik og Mari Arentz Østmo (2008) Ringdal 13- Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. I L.E Gjerpe (red.),  Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, s 39-141, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Gjerpe, Lars Erik og Mari Arentz Østmo (2008) Ringdal 31- Udatert kokegrop i skog. I L.E Gjerpe (red.),  Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, s 333-334, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Samdal, Magne og Mari Arentz Østmo (2008) Solberg 44- Kokegroper og ildsteder fra jernalder. I L.E Gjerpe (red.),  Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, s 243-246, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Samdal, Magne og Mari Arentz Østmo (2008) Elgesem 46- Hus fra romertid-folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. I L.E Gjerpe (red.),  Hus, boplass og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, s 225-242, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2005)Tilhørighet i tid og rom. Om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen. Upublisert hovedfagsoppgave i arkeologi, IAKH, Universitetet i Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2004) Symbolikk i landskapet- grenser, kosmologi og ritualer. I , L. Melheim, K. Oma og L. Hedeager (red),  Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi, Isegran 31. januar – 2. februar 2002 s. 184-199. Oslo arkeologiske serie 2, IAKK, Universitetet i Oslo.

Andre

Østmo, Mari Arentz (2011) Et liv på knærne- om midlertidige tilsettinger i norsk arkeologi. Primitive tider 14: 153-160


Østmo, Mari Arentz (2007) Lokalitet 6, Lokalitet 44 og Lokalitet 46. I L. E. Gjerpe (red), E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2006, s. 31-35 og 48-53. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2006) Lokalitet 13 og Lokalitet 31. I L. E. Gjerpe (red),  E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005, s. 20-26. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Oslo.


Mansrud, Anja, Christian Løchsen Rødsrud og Mari Arentz Østmo (2005) Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum. I Heidarheim 2004-2005:8-16, Larvik.


Rødsrud , Christian Løchsen og Mari Arentz Østmo (2005) Lokalitene 5.1 og 15, Gulli 8/1, Tønsberg kommune. I E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold. Årsrapport 2004, L. E. Gjerpe (red) s. 19-33. Kulturhistorisk museum, Oslo.


Østmo, Mari Arentz (2002-2003) 5 ledere i Nicolay Arkeologisk Tidsskrift, Oslo.


Sletmo, Herdis og Mari Arentz Østmo (2001) En øks er en øks er en øks. Et intervju med Ellen Karine Hougen. I Nicolay Arkeologisk Tidsskrift nr 83-200:4-12, Oslo
 


 

 • Bauer, Egil Lindhart & Østmo, Mari Arentz (2017). Excavations and Surveys 1985-2012, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  5.  s 65 - 82
 • Bauer, Egil Lindhart & Østmo, Mari Arentz (2017). Prehistoric Agriculture, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  8.  s 137 - 155
 • Østmo, Mari Arentz (2017). A Late Iron Age Palisade Facing the Karmsund Strait, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  11.  s 209 - 225
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Artefacts from the 2011-2012 Excavations, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  20.  s 513 - 526
 • Østmo, Mari Arentz (2017). The Production Area, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  9.  s 157 - 182
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). Grave Monuments at Avaldsnes, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  12.  s 227 - 251
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). Site Periods and Key Contexts, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  6.  s 83 - 102
 • Østmo, Mari Arentz & Bauer, Egil Lindhart (2017). The Prehistoric Settlement and Buildings, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  7.  s 103 - 135
 • Storrusten, Ellen Margrethe & Østmo, Mari Arentz (2012). Depot, bosetningspor og dyrkningsspor fra neolitikum til middelalder på Borge østre (lok. 22), I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  Kapittel.  s 251 - 313
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 333- 334
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 39- 142
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 29- 52
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 225- 242
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 243- 246
 • Østmo, Mari Arentz (2004). Symbolikk i landskapet- grenser, kosmologi og ritualer, I: Anne Lene Melheim; Lotte Hedeager & Kristin Oma (red.),  Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om religionsarkeologi Isegran 31. januar � 2. februar 2002.  IAKK, Universitetet i Oslo.  Natur, landskap og kosmologi.  s 184 - 199

Se alle arbeider i Cristin

 • Østmo, Mari Arentz (2017). Citations of near and distant pasts in the maintenance of regional identities.
 • Østmo, Mari Arentz (2017). Material markers of community in burials in South West Norway in the Iron Age.
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Østmo, Mari Arentz (2008). Royal Avaldsnes and the surrounding settlement structures.
 • Østmo, Mari Arentz (2006). Lokalitet 13 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/1, 9, 18 og 21), Larvik kommune, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  Lokalitet 13 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/1, 9, 18 og 21), Larvik kommune.  s 20 - 24
 • Østmo, Mari Arentz (2006). Lokalitet 31 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/6, 7), Larvik kommune, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  Lokalitet 31 Ringdal vestre (Gbnr. 2041/6, 7), Larvik kommune.  s 25 - 26
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.
 • Gjerpe, Lars Erik; Rødsrud, Christian Løchsen & Østmo, Mari Arentz (2005, 13. august). Fant gårder fra romertiden.  Aftenposten.
 • Mansrud, Anja; Rødsrud, Christian Løchsen & Østmo, Mari Arentz (2005). Arkeologiske utgravninger langs E18 i Hedrum. Heidarheim.  2004-2005, s 8- 16
 • Mansrud, Anja; Østmo, Mari Arentz; Rødsrud, Christian Løchsen; Rønne, Ola & Gjerpe, Lars Erik (2005). E18-prosjektet - årets utgravninger.
 • Østmo, Mari Arentz (2005, 16. august). E18-prosjektets utgravning på Ringdal. [TV].  TV Vestfold.
 • Østmo, Mari Arentz (2005). Tilhørighet i tid og rom. om konstruksjon av kollektiv identitet og bygdefellesskap i jernalderen.
 • Østmo, Mari Arentz & Rødsrud, Christian Løchsen (2005). Lokalitetene 5.1 og 15, Gulli 8/1, Tønsberg kommune, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004.  Kulturhistorisk Museum.  Lokalitetene 5.1 og 15, Gulli 8/1, Tønsberg kommune.  s 19 - 33

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2012 14:41 - Sist endret 19. apr. 2017 09:15